Columbus Energy ma szansę pozyskać inwestora ze Stanów Zjednoczonych

panele fotowoltaiczne

Największa firma polskiego rynku wykonawców instalacji fotowoltaicznych przekazała informację o propozycji zaangażowania kapitałowego ze strony amerykańskiej grupy inwestycyjnej. Firma nie podała nazwy wspomnianego inwestora.

Firma Columbus w ostatnim czasie poinformowała o zawarciu z potencjalnym inwestorem z USA tzw. term sheet (porozumienia w sprawie warunków umowy inwestycyjnej). W ramach tego porozumienia Columbus otrzymał propozycję kapitałowego zaangażowania na poziomie 200 milionów złotych. Dzięki temu porozumieniu Columbus nabył prawo do zapewnienia amerykańskiemu funduszowi akcji (istniejących bądź na drodze nowej emisji), które rzeczony fundusz będzie zobowiązany nabyć. Transakcja docelowo ma zostać podzielona na etapy i przeprowadzona w okresie 3 lat.

Pod koniec 2021 r. informowaliśmy rynek o zmianie terminu przeniesienia notowań na główny parkiet GPW z powodu dynamicznych zmian w branży odnawialnych źródeł energii oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Zmiany legislacyjne w naszej branży, szczególnie w sektorze mikroinstalacji, nie sprzyjały klasycznemu podejściu do IPO. Wojna też w tym nie pomogła. Wspominaliśmy też o poszukiwaniu innych rozwiązań, które zapewnią Spółce finansowanie rozpoczętych, znaczących inwestycji, ale też nowych, które już niebawem przed nami. Aktualnie głównymi partnerami w budowie farm są nasi akcjonariusze, którzy inwestują w nasze spółki portfelowe, a suma inwestycji w tej części biznesu przekroczyła już 500 mln zł, z czego od naszych akcjonariuszy ponad 200 mln zł. Term-Sheet, który zawarliśmy z atrakcyjnym partnerem finansowym ze Stanów Zjednoczonych, jest właśnie jedną z opcji, jaką chcemy mieć jako alternatywę. Analizujemy wiele możliwości rozwoju Grupy Columbus i z pewnością wybierzemy takie, które zapewnią Spółce stabilną przyszłość i udowodnią wartość organizacji, w jaką osobiście wierzę – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy SA.

Na początek Columbus Energy zobowiązało się zapewnić firmie inwestycyjnej ze Stanów Zjednoczonych w ciągu 12 miesięcy od podpisania odpowiedniej umowy, akcje o wartości minimum 45 milionów złotych. Cena akcji zostanie ustalona poprzez średnią ważoną wolumenem kursów akcji z okresu 15 dni, które będą poprzedzały ofertę. Nie może być jednak ona niższa niż 23 zł za akcję.

Uzyskane przez amerykańskiego inwestora udziały mają nie przekraczać 19,9% udziału w zakładowym kapitale Columbus Energy.

Firma nie podała jeszcze wyników finansowych osiągniętych za pierwszy kwartał 2022 roku, jednak udzieliła wstępnej informacji, iż w tym czasie udało się jej wypracować przychody powyżej 200 milionów złotych. Wartość umów podpisanych przez Columbusa z klientami B2B oraz B2C w pierwszym kwartale br. wyniosła odpowiednio 98,9 miliona złotych, 96,6 miliona złotych oraz 65,7 miliona złotych. Firma zakontraktowała w tym czasie sprzedaż instalacji PV o łącznej mocy 19,5 MW, 19,6 MW oraz 14,1 MW.
Źródło: https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/columbus-chce-pozyskac-inwestora-z-usa,akcje,296898

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.