Dotacje na fotowoltaikę, jako jedna z form dofinansowania PV

Zielona energia to zbiór benefitów nie tylko dla inwestorów. Montaż instalacji fotowoltaicznej oznacza w dłuższej perspektywie wymierną korzyść dla ochrony środowiska, a dbałość o naszą Matkę Naturę to jedno z priorytetowych zadań, którym sprostać powinna władza danego kraju (także ta samorządowa). W dobie nieustannie rosnącego zainteresowania w zakresie instalacji fotowoltaicznych, inwestorzy chcący założyć własną minielektrownię i rozpocząć produkcję energii elektrycznej ze Słońca, mają do dyspozycji kilka sposobów na fotowoltaiczne dofinansowanie. Od niskooprocentowanych kredytów na preferencyjnych warunkach, przez leasing operacyjny i finansowy oraz pożyczki leasingowe, aż po dotacje unijne, pozaunijne i regionalne. Czy staranie się o dotacje jest warte zachodu? Na jakie dotacje obecnie mogą liczyć polscy producenci ekologicznej energii elektrycznej?

kredyt na fotowoltaike
Dotacje na fotowoltaikę, jako jedna z form dofinansowania PV 1

Czym są dotacje?

Dotacja jest to z reguły nieodpłatna, bezzwrotna pomoc finansowa, która najczęściej udzielana jest przez państwo lub różnego rodzaju organizacje. Tego typu dofinansowanie charakteryzuje się sporym nakładem formalności, jakie osoby zainteresowane muszą przejść, by je zyskać. Trzeba spełnić rozlegle opisane w Regulaminie Naboru warunki uczestnictwa i mieć na uwadze zakres kosztów kwalifikowanych (kosztów, które może pokryć dotacja), wypełnić sporo dokumentów i często długo czekać, aż określony czasowo nabór wniosków się zakończy. Montaż instalacji fotowoltaicznej to jednak spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić, dlatego jeżeli inne metody finansowania nas nie przekonują, to warto sięgnąć po dotacje lub pożyczki w ramach specjalnych programów.Fotowoltaika dofinansowanie 2020 - jaki mamy wybór?

Na przestrzeni ostatnich lat wybór w zakresie dotacji, stanowiących dofinansowanie do fotowoltaiki, zwiększył się o ponad 100%. Każdy dotacyjny program OZE ma inne warunki uczestnictwa, rodzajowy zakres kosztów kwalifikowanych oraz formę i wysokość zapomogi finansowej. Aktualnie w Polsce możemy starać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w ramach następujących programów:

  1. Program "Mój Prąd".
  2. Program "Czyste Powietrze".
  3. Program "Prosument 2".
  4. Program "Energia Plus".

Program "Mój Prąd"

W lipcu 2019 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dotacje na fotowoltaikę w postaci specjalnego programu "Mój Prąd". Jest to wiodące, ogólnopolskie dofinansowanie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (panele, inwerter, okablowanie, urządzenia montażowe oraz robocizna). Budżet na lata 2019-2024 wynosi aż 1 miliard złotych. O pomoc z tego programu w wysokości około 5 000 złotych, mogą starać się osoby fizyczne, które zamontowały instalację o mocy w przedziale 2-10 kWp. Musi być to instalacja wybudowana i eksploatowana dla własnych potrzeb. Na każdą mikroinstalację składamy jeden wniosek, mając na uwadze, by nie była już objęta innym programem pomocowym.

Dotacja obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych i pomoc finansowa nie może być wyższa niż 5 000 złotych.

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w programie są koszty poniesione na fotowoltaikę po 23 lipca 2019 roku, zasada ta dotyczy również daty przyłączenia instalacji do sieci.

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pocztą tradycyjną oraz elektronicznie na stronie internetowej. Niezbędnymi dokumentami, jakie należy złożyć, są m.in. kopia faktury zakupu i montażu instalacji z dopiskiem "Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd" z dowodem zapłaty oraz zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej z potwierdzeniem zainstalowania licznika z Numerem Punktu Poboru Energii. Aktualny, drugi już, nabór wniosków w ramach programu "Mój Prąd" trwa od 13 stycznia 2020 do 18 grudnia 2020 roku. Bardzo często można uzyskać pomoc w uzyskaniu dofinansowania, oferowaną przez firmy zajmujące się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Program "Czyste Powietrze"

Program powstał z myślą o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i poprawie efektywności energetycznej, a dofinansowanie przydzielane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowuje zatem takie inwestycje jak pompy ciepła czy wymianę kotłów, jak również panele fotowoltaiczne. O ile w ramach programu możliwe są dotacje i pożyczki, o tyle w przypadku instalacji fotowoltaicznych, w wyniku ostatnich zmian, możliwa jest tylko pożyczka. O dofinansowanie na panele fotowoltaiczne mogą starać się właściciele i współwłaściciele mieszkalnych budynków jednorodzinnych lub wydzielonych tam lokali, z odrębną księgą wieczystą.

Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tysięcy złotych, a maksymalny wynosi 53 tysiące złotych. Możemy uzyskać pożyczkę powyżej maksymalnej kwoty kosztów, zatem przyznawana jest ona do 100% kosztów kwalifikowanych. Wysokość jest jednak ściśle związana z wysokością miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym w przeliczeniu na jedną osobę.

Nabór wniosków trwa przez cały okres trwania programu, tj. w latach 2018-2029. Składać je należy w formie papierowej w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Obowiązkowymi dokumenty to m.in. zaświadczenia udowadniające miesięczny dochód w gospodarstwie domowym i audyt energetyczny.

Program "Prosument 2"

Prosument 2 łączy ze sobą formę dofinansowania z programu "Mój Prąd" oraz "Czyste Powietrze" - można uzyskać pożyczkę z dotacją na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (dotyczy nowych ekoinwestycji). Cel, jaki został sprecyzowany przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to "wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Budżet programu opiewa na kwotę 800 milionów, która przeznaczona została do spożytkowania w latach 2014-2022. Najważniejszymi zasadami przydzielania dofinansowania w ramach programu Prosument 2 to: oprocentowanie pożyczki 1%, która spłacana może być maksymalnie 15 lat oraz dotacja na fotowoltaikę przydzielana w wysokości 15%, bądź 30% wartości dofinansowania.

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie
Dotacje na fotowoltaikę, jako jedna z form dofinansowania PV 2

Program "Energia Plus"

Jest to dofinansowanie, którego celem jest rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce, zwłaszcza pod względem liczby instalacji fotowoltaicznych do mocy 500 kWp. Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. W zakresie oferowanego dofinansowania, przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę na okres nie dłuższy niż 20 lat i do 85% kosztów kwalifikowanych, które zostały/zostaną poniesione od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Pożyczka przydzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i analogicznie do finansowania udzielanego przez program "Mój Prąd", "Czyste Powietrze", i "Prosument 2" - zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym. Wnioski, oraz szczegółowe instrukcje dotyczące składania i uzupełniania wniosków, zawarte są na oficjalnej stronie NFOŚiGW. Termin trwa od 1 marca 2019 roku do 18 grudnia 2020 roku bądź do wyczerpania środków finansowych. Co ciekawe, w roku 2019 wybudowano w ramach tego programu około 800 MW łącznej mocy instalacji.

Fotowoltaika dofinansowanie regionalne i unijne

Zdarza się, że województwa organizują własne programy, w ramach których można otrzymać dofinansowanie do swojej instalacji fotowoltaicznej w postaci kredytu lub bezzwrotnej zapomogi. Za przykład może posłużyć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który przeznaczył na Odnawialne Źródła Energii łączną pulę 392 milionów euro. Program ten oferuje skorzystanie z finansowania osobom fizycznym tylko w formie grantów.

Do 2020 roku według wskazań Unii Europejskiej, udział OZE w produkcji energii w Polsce powinien wynieść 15% i w związku z tym, fotowoltaika dotacje unijne również ma szansę zaliczyć do swojej grupy możliwych źródeł finansowej zapomogi dla ekoinwestorów. Warto śledzić na bieżąco projekty powstające w zakresie unijnych funduszy.

Fotowoltaika dotacje - czy warto?

Jeżeli chodzi o dofinansowanie fotowoltaika aktualnie może liczyć na szerokie spektrum dostępnych możliwości. Każdy potencjalny inwestor znajdzie coś dla siebie, jednak trzeba zaznaczyć, że udział w programach dofinansowujących na zasadach pożyczki, czy dotacji z programów rządowych i pozarządowych, wymaga sporych pokładów cierpliwości i formalności. Z uwagi na spore koszty, jakie pochłania zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, warto rozważyć każdą opcję finansowania pod kątem opłacalności. Dotacja także może się opłacić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *