Dotacje na fotowoltaikę, jako jedna z form dofinansowania fotowoltaiki.

Zielona energia to zbiór benefitów nie tylko dla inwestorów. Montaż instalacji fotowoltaicznej oznacza w dłuższej perspektywie wymierną korzyść dla ochrony środowiska, a dbałość o naszą Matkę Naturę to jedno z priorytetowych zadań, którym sprostać powinna władza danego kraju (także ta samorządowa). W dobie nieustannie rosnącego zainteresowania w zakresie instalacji fotowoltaicznych, inwestorzy chcący założyć własną minielektrownię i rozpocząć produkcję energii elektrycznej ze Słońca, mają do dyspozycji kilka sposobów na fotowoltaiczne dofinansowanie. Od niskooprocentowanych kredytów na preferencyjnych warunkach, przez leasing operacyjny i finansowy oraz pożyczki leasingowe, aż po dotacje unijne, pozaunijne i regionalne i tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Czy staranie się o dotacje jest warte zachodu? Na jakie dotacje obecnie mogą liczyć polscy producenci ekologicznej energii elektrycznej?

ulgi termomodernizacyjnej
Dotacje na fotowoltaikę, jako jedna z form dofinansowania fotowoltaiki. 1

Czym są dotacje?

Dotacja jest to z reguły nieodpłatna, bezzwrotna pomoc finansowa, która najczęściej udzielana jest przez państwo lub różnego rodzaju organizacje. Tego typu dofinansowanie charakteryzuje się sporym nakładem formalności, jakie osoby zainteresowane muszą przejść, by je zyskać. Trzeba spełnić rozlegle opisane w Regulaminie Naboru warunki uczestnictwa i mieć na uwadze zakres kosztów kwalifikowanych (kosztów, które może pokryć dotacja), wypełnić sporo dokumentów, aby otrzymać dotację i często długo czekać, aż określony czasowo nabór wniosków się zakończy. Wysokość dotacji wynosi zazwyczaj od 80 do 100 % wkładu. Instalacja fotowoltaiczna to jednak spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić, dlatego jeżeli inne metody finansowania nas nie przekonują, to warto starać się o pozyskanie dotacji po dotacje lub pożyczki w ramach specjalnych programów.Fotowoltaika dofinansowanie 2020 - jaki mamy wybór?

Na przestrzeni ostatnich lat wybór w zakresie dotacji na instalację fotowoltaiczną, zwiększył się o ponad 100%. Każdy dotacyjny program OZE ma inne warunki uczestnictwa, rodzajowy zakres kosztów kwalifikowanych oraz formę i wysokość zapomogi finansowej. Aktualnie w Polsce możemy starać się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w ramach następujących programów:

  1. Program "Mój Prąd".
  2. Program "Czyste Powietrze".
  3. Program "Prosument 2".
  4. Program "Energia Plus".
  5. Ulga termomodernizacyjna
  6. Program Słoneczne Dachy
  7. Program "Agroenergia" - nowy!

Program "Mój Prąd"

W lipcu 2019 roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dotacje na fotowoltaikę w postaci specjalnego programu "Mój Prąd". Jest to przodujący, ogólnopolski program na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (panele, inwerter, okablowanie, urządzenia montażowe oraz robocizna). Budżet na lata 2019-2024 wynosi aż 1 miliard złotych. Kwota dofinansowania sięga 5 tysięcy złotych. Uzyskać dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, które zamontowały instalację fotowoltaiczną o mocy w przedziale 2-10 kWp. Musi być to instalacja wybudowana i eksploatowana na potrzeby gospodarstw domowych. Na każdą mikroinstalację fotowoltaiczną można złożyć jeden wniosek, mając na uwadze, by nie była już objęta innym programem pomocowym.

Dofinansowanie fotowoltaiki obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych i pomoc finansowa nie może być wyższa niż 5 000 złotych.

Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w programie są koszty poniesione na fotowoltaikę po 23 lipca 2019 roku, zasada ta dotyczy również daty przyłączenia instalacji do sieci.

Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pocztą tradycyjną oraz elektronicznie na stronie internetowej. Niezbędnymi dokumentami, jakie należy złożyć, są m.in. kopia faktury zakupu i montażu instalacji z dopiskiem "Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd" z dowodem zapłaty oraz zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej z potwierdzeniem zainstalowania licznika z Numerem Punktu Poboru Energii. Aktualny, drugi już, nabór wniosków w ramach programu "Mój Prąd" trwa od 13 stycznia 2020 do 18 grudnia 2020 roku. Bardzo często można uzyskać pomoc w uzyskaniu wsparcia, oferowaną przez firmy zajmujące się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych.

Program "Czyste Powietrze"

Program z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska czyste powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej. Powstał z myślą o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i poprawie efektywności energetycznej, a dofinansowanie do fotowoltaiki przydzielane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowuje zatem takie inwestycje jak pompy ciepła czy wymianę kotłów, jak również panele słoneczne. O ile w ramach programu możliwe są dotacje i pożyczki, o tyle w przypadku instalacji fotowoltaicznych, w wyniku ostatnich zmian, możliwa jest tylko pożyczka. O dofinansowanie na panele fotowoltaiczne mogą starać się właściciele i współwłaściciele mieszkalnych budynków jednorodzinnych lub wydzielonych tam lokali, z odrębną księgą wieczystą.

Minimalny koszt kwalifikowany to 7 tysięcy złotych, a maksymalny wynosi 53 tysiące złotych. Możemy uzyskać pożyczkę powyżej maksymalnej kwoty kosztów, zatem przyznawana jest ona do 100% kosztów kwalifikowanych. Wysokość jest jednak ściśle związana z wysokością miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym w przeliczeniu na jedną osobę.

Nabór wniosków trwa przez cały okres trwania programu, tj. w latach 2018-2029. Składać je należy w formie papierowej w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta na stronie WFOŚiGW. Obowiązkowymi dokumenty to m.in. zaświadczenia udowadniające miesięczny dochód w gospodarstwie domowym i audyt energetyczny.

Program "Prosument 2" - dofinansowanie do fotowoltaiki

Prosument 2 łączy ze sobą formę dofinansowania z programu "Mój Prąd" oraz "Czyste Powietrze" - można uzyskać pożyczkę z dotacją na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby (dotyczy nowych ekoinwestycji). Cel, jaki został sprecyzowany przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to "wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Budżet programu opiewa na kwotę 800 milionów, która przeznaczona została do spożytkowania w latach 2014-2022. Najważniejszymi zasadami przydzielania dofinansowania w ramach programu Prosument 2 to: oprocentowanie pożyczki 1%, która spłacana może być maksymalnie 15 lat oraz dotacja na fotowoltaikę przydzielana w wysokości 15%, bądź 30% wartości dofinansowania.

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie
Dotacje na fotowoltaikę, jako jedna z form dofinansowania fotowoltaiki. 2

Program "Energia Plus" - dofinansowanie do fotowoltaiki

Jest to dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, którego celem jest rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce, zwłaszcza pod względem liczby instalacji fotowoltaicznych do mocy 500 kWp. Program przeznaczony jest osób prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku. W zakresie oferowanego dofinansowania przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę na okres nie dłuższy niż 20 lat i do 85% kosztów kwalifikowanych, które zostały/zostaną poniesione od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Pożyczka przydzielana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i analogicznie do finansowania udzielanego przez program "Mój Prąd", "Czyste Powietrze", i "Prosument 2" - zwolniona jest z opodatkowania podatkiem dochodowym. Wnioski, oraz szczegółowe instrukcje dotyczące składania i uzupełniania wniosków, zawarte są na oficjalnej stronie NFOŚiGW. Termin trwa od 1 marca 2019 roku do 18 grudnia 2020 roku bądź do wyczerpania środków finansowych. Co ciekawe, w roku 2019 wybudowano w ramach tego programu około 800 MW łącznej mocy instalacji.

Dofinansowanie regionalne i unijne dla instalacji paneli fotowoltaicznych

Zdarza się, że województwa organizują własne programy, w ramach których można otrzymać dofinansowanie do swojej instalacji fotowoltaicznej w postaci kredytu lub bezzwrotnej zapomogi. Za przykład może posłużyć Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który przeznaczył na Odnawialne Źródła Energii łączną pulę 392 milionów euro. Program ten oferuje skorzystanie z finansowania osobom fizycznym wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby tylko w formie grantów.

Do 2020 roku według wskazań Unii Europejskiej, udział OZE w produkcji energii słonecznej w Polsce powinien wynieść 15% i w związku z tym, fundusze wspierająca wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wciąż rosną. Warto śledzić na bieżąco projekty powstające w zakresie unijnych funduszy.

Dofinansowanie do fotowoltaiki — czy warto złożyć wniosek?

Jeżeli chodzi o dofinansowanie, osoby zamieszkujące domy jednorodzinne, domy spółdzielnie mieszkaniowe czy przedsiębiorstwa mogą aktualnie liczyć na szerokie spektrum dostępnych możliwości. Każdy potencjalny inwestor znajdzie coś dla siebie, jednak trzeba zaznaczyć, że udział w programach dofinansowujących na zasadach pożyczki, czy dotacji z programów rządowych i pozarządowych, wymaga sporych pokładów cierpliwości i formalności. Z uwagi na wysokość poniesionych kosztów inwestycji, jakie pochłania zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, warto rozważyć każdą opcję finansowania pod kątem opłacalności. Należy śledzić nowy nabór wniosków i śledzić nowe programy w danym regionie, aby niczego nie przegapić.

Ulga termomodernizacyjna

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte z funduszy unijnych lub innych środków, można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna). Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga termomodernizacyjna podlega odliczeniu od podatku nie dłużej niż przez 6 lat.

Program Słoneczne dachy — dla wielkopolskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Program stworzony w 2020 roku dla wielkopolskich spółdzielni mieszkaniowych i domów wielorodzinnych. Dofinansowanie – na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW – było udzielane w formie pożyczek.

Agroenergia — nowy program — dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program umożliwia złożenie wniosku na: instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny energii elektrycznej, biogazownie rolnicze wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącymi magazynami energii.

Program dedykowany jest osobom fizycznym, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.

Z dofinansowania fotowoltaiki mogą skorzystać również Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

1 myśl na “Dotacje na fotowoltaikę, jako jedna z form dofinansowania fotowoltaiki.”

  1. Dla laika te wszystkie dane to trochę dużo. Ja np. bałem się że coś źle wypełnie, źle zgłoszę dlatego poprosiłem o pomoc tanie kilowaty 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.