Enea na drodze opracowania metod recyklingu paneli fotowoltaicznych

Enea na drodze opracowania metod recyklingu

Koncern energetyczny Enea nawiązał niedawno współpracę w Politechniką Lubelską, celem opracowania efektywnych metod recyklingu modułów PV. Enea dołącza tym samym do firm, których celem jest zagospodarowanie powoli rozwijającego się rynku recyklingu uszkodzonych bądź zużytych paneli słonecznych, dążącego do ponownego wykorzystywania powstających w branży OZE odpadów.

Prezes Enea Innowacje, Jacek Dziuba, oraz rektor Politechniki Lubelskiej, Zbigniew Pater, podpisali umowę współpracy, której efektem ma być opracowanie technologii utylizacji modułów fotowoltaicznych oraz metody efektywnego zagospodarowania popiołów lotnych, powstających w wyniku współspalania biomasy. Pracownicy spółki Enea Innowacje oraz naukowcy z Politechniki Lubelskiej wspólnie będą brać udział w projektach naukowo-badawczych, zmierzających do ograniczenia odpadów przemysłowych oraz wykorzystania ich w taki sposób, by mieć możliwość ponownego ich użycia w procesie produkcyjnym.

 Politechnika Lubelska jest uczelnią techniczną i komercjalizacja badań naukowych to kierunek, w którym powinniśmy podążać. Mam nadzieję, że podpisana dzisiaj umowa o współpracy ze spółką z Grupy Enea przyniesie wymierne korzyści naszej uczelni oraz polskiej gospodarce w postaci wdrożenia w przemyśle wypracowanych rozwiązań – stwierdza prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. 

Istota wtórnego wykorzystania odpadów i urządzeń przemysłowych jest znana i podkreślana także przez reprezentantów Grupy Enea.

– Sektor OZE wymaga ciągłego rozwoju w oparciu o najnowocześniejsze technologie, co pozwoli w przyszłości jeszcze lepiej wykorzystać jego potencjał. Równocześnie naszym zadaniem jest też dbanie o środowisko naturalne i poszukiwanie rozwiązań, które spełniają kryteria gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zagospodarowania wyeksploatowanych urządzeń, gdy zostaną zastąpione nowocześniejszymi technologiami – relacjonuje prezes koncernu Enea, Paweł Szczeszek.  

Enea Innowacje to spółka należąca do Grupy Enea. Zajmuje się między innymi inwestycjami kapitałowymi w działalność badawczo-rozwojową oraz w projekty, które znajdują się na wczesnych etapach rozwoju. Głównym zadaniem spółki jest aktywne poszukiwanie rozwiązań, które przyczynią się do zredukowania emisji dwutlenku węgla i będą wykorzystywały najnowsze technologie, zorientowane na optymalizację i zwiększenie efektywności systemu energetycznego.

– Naszym celem jest uzyskanie efektu końcowego w postaci wykreowania, wdrożenia i stosowania innowacji w obszarze szeroko rozumianej energetyki, dedykowanych m.in. liniom biznesowym i spółkom z Grupy Enea. Jestem przekonany, że taką możliwość da nam nawiązanie współpracy z Politechniką Lubelską i jej naukowcami – komentuje prezes Enea Innowacje, Jacek Dziuba. 

Głównymi obszarami, w których Enea Innowacje poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i biznesowych, są: magazynowanie energii elektrycznej, gospodarka obiegu zamkniętego, nowe technologie OZE, smart city, big data, sztuczna inteligencja, automatyzacja, Internet rzeczy, obsługa klientów, a także elektromobilność.

Źródło: https://media.enea.pl/pr/690441/enea-innowacje-i-politechnika-lubelska-beda-wspolnie-pracowac-nad-technologia-utylizacji-paneli-fotowoltaicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.