„Energia Plus” w nieco odświeżonej odsłonie oferuje przedsiębiorcom 1,3 miliarda złotych

To dobra wiadomość dla firm. Od 1 października 2020 r. ruszył zmieniony program „Energia Plus”, za pośrednictwem którego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na o wiele lepszych zasadach udzieli wsparcia przedsiębiorcom chcącym inwestować w OZE. 

Na przedsiębiorców, w drugim już naborze tego programu, do rozdysponowania czeka aż 1,3 miliarda złotych. Do wyboru mają dotacje, na które zaplanowano 50 milionów złotych przy uwzględnieniu technologii Organicznego Cyklu Rankine’a, a także pożyczki na które zaplanowano przeznaczyć 1,2 miliarda złotych. Udzielane pożyczki mogą być preferencyjne oraz zgodnie z zasadami rynkowymi.

Co się zmieniło w programie „Energia Plus”?

W drugiej odsłonie programu „Energia Plus” głównie zmniejszono pewne limity. Minimalna wartość pożyczki wynosi już pół miliona złotych, podczas gdy w pierwszej edycji był to okrągły milion. Oprocentowanie jest również korzystniejsze, ponieważ bazuje na założeniach WIBOR 3m + 50 punktów bazowych i nie mniej niż 1,5% (poprzednio minimalne oprocentowanie wynosiło 2%). Dodano także opcję umorzenia dla każdego rodzaju inwestycji do wartości 10%, jednak nie więcej niż milion złotych. Uwzględniono szersze spektrum możliwości inwestycyjnych, a wnioskodawcy mogą składać wnioski tylko elektronicznie i nie muszą wysyłać wydruków.



Generalnie nabór wniosków w I edycji został zakończony 28 września 2020 roku, ale inwestorzy, którzy złożyli wówczas wnioski, nie rozpoczęli jeszcze inwestycji, warunki dofinansowania nie zostały jeszcze zatwierdzone przez NFOŚGiW oraz nie podpisano jeszcze umowy w ww. sprawie, mogą przenieść swoje wnioski do II naboru z zachowaniem zakresu rzeczowego projektu. Wnioski zostaną dostosowane do aktualnych warunków programu.

Przypomnijmy – co jest celem programu?

Założeniem programu „Energia Plus” jest zminimalizowanie szkodliwego oddziaływania przedsiębiorstw na dobre funkcjonowania środowiska naturalnego, czyli przede wszystkim poprawa jakości poprawa jakości powietrza. Celem programu jest wsparcie inwestycyjne firm w działaniach mających za zadanie ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, zredukowanie wykorzystania pierwotnych surowców, podejmowanie działań zwiększających efektywność energetyczną, modernizujących sieci ciepłownicze oraz tworzących nowe źródła ciepła.

Drugi nabór w programie przeznaczony jest inwestycjom, które uwzględniają przede wszystkim utworzenie, rozbudowę albo modernizację istniejących już instalacji i urządzeń produkcyjno-przemysłowych, które docelowo prowadzą do zredukowania zużycia pierwotnych surowców oraz zminimalizowania emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z obiektów wymienionych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2015/2193 z 25 listopada 2015 roku. Inwestycje powinny również służyć modernizacji sieci ciepłowniczych oraz poprawie jakości powietrza przez redukcję emisji spalania paliw o całkowitej mocy w paliwie przekraczającej wartość 50 MW.

Więcej o naborze można dowiedzieć się tutaj.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.