Fotowoltaika dla firm. Czy firmom opłaca się inwestować w panele fotowoltaiczne?

Jeszcze kilka lat temu trend oraz wszelkie pojęcie w temacie funkcjonalności, sprawności i zasadności decydowania się na montaż instalacji fotowoltaicznych, raczkowały. Nowość, jaką stanowiła ta technologia pozyskiwania energii elektrycznej przez dłuższy czas, sprawiała, że ludzie podchodzili do niej z pewną dozą nieufności.

Dziś już, dzięki ciągłemu rozpowszechnianiu i zakorzenianiu się tego eko trendu, rynek oferuje nam szerokie pole manewru w wyborze dobrej firmy montażowej, modelu i mocy paneli fotowoltaicznych, inwertera czy nawet sposobu finansowania. Między innymi dzięki temu, że dostępnych jest więcej możliwości, więcej ludzi decyduje się na instalacje fotowoltaiczne.

Prawo również jest ciągle modyfikowane tak, by korzystna była inwestycja w budowę instalacji fotowoltaicznej zarówno na własne potrzeby, jak i na potrzeby działalności gospodarczej. Czy inwestowanie przez firmę w instalację fotowoltaiczną aktualnie się opłaca? Na jakich zasadach odbywa się eksploatacja instalacji przez firmę?

kredyt na fotowoltaike
Fotowoltaika dla firm. Czy firmom opłaca się inwestować w panele fotowoltaiczne? 1

Instalacja fotowoltaiczna jako firmowa inwestycja – opłacalność

Poza aspektem uzyskania choć częściowej niezależności firm od sieci elektroenergetycznej i wykazaniem się ekologicznym rozsądkiem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu pożytkowania nieskończonych dobrodziejstw prosto ze Słońca, fotowoltaika dla firm jest przepisem na realną oszczędność w perspektywie wieloletniej, bowiem prawidłowe zamontowanie instalacji fotowoltaicznej przyczynia się do jej efektywnego eksploatowania nawet przez 30 lat. Fotowoltaika dla firmy opłaca się z trzech głównych powodów:

 1. Cena, jaką trzeba będzie płacić za energię elektryczną pobieraną od operatorów sieci energetycznej, z roku na rok będzie rosła. Dlaczego? Wykorzystując wciąż węgiel do produkcji prądu, zakład energetyczny obarczony jest przez ciągle rosnące koszty węgla i koszty emisji dwutlenku węgla, co wpływa na koszty ponoszone przez odbiorców końcowych. Nawet jeżeli rozpoczną się masowe inwestycje operatorów energetycznych w OZE, będą one niebagatelnie drogie i również w jakimś stopniu obciążą odbiorcę końcowego. Na wzrost cen energii wpływa również niedotrzymywanie międzynarodowych umów.
 2. Instalacje fotowoltaiczne dla firm w kwestii prawnej osiągają coraz bardziej korzystny wymiar. Na mocy ustawy z 19 lipca 2019 roku przedsiębiorstwo, które zainwestowało w panele fotowoltaiczne nawet na przestrzeni 2 lat wstecz, może starać się o status prosumenta. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.
 3. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wymagają zdecydowanie mniejszych nakładów finansowych niż jeszcze kilka lat temu. Ceny paneli fotowoltaicznych znacznie zmalały, a to głównie zasługa rozwoju technologii ich wytwarzania oraz zniesienia ceł na panele sprowadzane z Chin. Nawet jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej ilości własnych środków na fotowoltaikę, dostępna jest szeroka gama ofert na dofinansowanie instalacji.


Poza powyższymi determinantami opłacalności paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców, fotowoltaika dla firm to też pozytywne działania ekonomiczno-wizerunkowe. Przez rosnące zagrożenia ekologiczne i wzrost globalnej świadomości środowiskowej u ludzi, działania pro ekologiczne firm, ograniczające choćby emisję dwutlenku węgla do atmosfery, sprawiają że przedsiębiorstwo postrzegane jest w kategoriach odpowiedzialnego społecznie. Pod względem ekonomicznym firma, dzięki produkcji energii elektrycznej ze Słońca, ma szansę ograniczyć swoje rachunki za prąd nawet do 90%. Nie ma więc wątpliwości, co do opłacalności inwestycji w ekologiczną energię elektryczną.

Jakie firmy zyskają najwięcej na inwestycji w instalację fotowoltaiczną?

Ustaliliśmy już, że opłacalność fotowoltaiki dla firm jest wysoka. Są jednak branże, które najdotkliwiej mogą odczuć wzrost cen prądu w Polsce, dlatego instalacja fotowoltaiczna ma szansę uchronić ich finanse przed wzmożoną grabieżą i sprawić tym samym, że najwięcej zyskają, zważywszy że są wysoce energochłonne:

 • branża spożywcza - np. piekarnie,
 • branża informatyczna - np. ciągle działające serwerownie,
 • zakłady produkcyjne - nieustający pobór energii przez pracę na zmiany,
 • rolnicy - wykorzystywanie np. energochłonnych chłodni.

Energetycznie uniezależnienie się działalności gospodarczych z powyższych branż od operatorów sieci energetycznych nawet w niewielkim stopniu, przyczyni się do generowania dużych oszczędności dzięki instalacji i z pewnością sprawi, że staną się bardziej efektywni i co za tym idzie - także konkurencyjni.

Fotowoltaika dla firm na przykładzie

Doskonałym przykładem opłacalności fotowoltaiki dla zakładów produkcyjnych, jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 MWp, który w 2016 roku wybudował Tymbark. Na 2-hektarowym obszarze farmy fotowoltaicznej , składającej się z 4 tysięcy paneli, zainstalowano także stację meteorologiczną oraz monitoring. Całość inwestycji kosztowała około 5,5 miliona złotych. Elektrownia wciąż jednak nie jest na tyle duża by sprostać całości zapotrzebowania zakładu w zakresie energii, jednak pokrywa go w 25%, czyli nie generuje zbędnych nadwyżek i co roku zapewnia firmie ponad pół miliona złotych oszczędności na rachunkach za prąd.

Najważniejsze uwarunkowania prawne i preferencyjne źródła dofinansowania

Uwarunkowania prawne w Polsce pod kątem inwestycji, jaką jest instalacja fotowoltaiczna dla przedsiębiorstwa, wciąż są modyfikowane pod kątem opłacalności i motywowania przedsiębiorców do inwestowania w zieloną energię. Oczywiście wciąż pozostają aspekty prawne, które pozostawiają przedsiębiorcom wiele do życzenia, a największe wątpliwości budzi sposób rozliczania nadwyżek produkowanej energii z operatorem sieci energetycznej. Wszelkie firmowe sprzęty zużywają na bieżąco zasoby energii, jakie produkuje instalacja fotowoltaiczna. Energia, która nie zostaje zużyta, jest odsyłana do sieci energetycznej i sprzedawana po cenie uzależnionej od statusu wytwórcy i wielkości systemu fotowoltaicznego. Zgodnie z zapisami ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 roku, przedsiębiorcy produkujący prąd ze Słońca, mogą gospodarować nadwyżkami na kilka sposobów:

 • Na podstawie uzyskanego statusu prosumenta (producent+konsument=prosument) magazynować energię w sieci operatora - nadwyżki energii, jakie wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna są odsyłane do sieci i można je odebrać w ciągu 12 miesięcy od momentu przesyłu w wysokości 80% w przypadku instalacji do 10 kW, a 70% w przypadku instalacji powyżej 10 kW. Możliwość uzyskania statusu prosumenta przez firmę zaistniała dzięki ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku. Nie jest jeszcze dostatecznie doprecyzowana, ale nie jest to problematyczne w procesie starania się o przyznanie tego tytułu,
 • Sprzedawać je na ogólnych zasadach, na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym przypadku jednak nie jest to opłacalne przedsięwzięcie, ponieważ przedsiębiorcy mogą odzyskać zaledwie 40 % wyprodukowanych nadwyżek, dlatego zaleca się unikanie ich generowania - ze względu na bardzo niski stosunek mocy odzyskanej do mocy wysłanej do sieci,
 • Magazynować nadwyżki w akumulatorach energii, podłączonych do instalacji.

Jak wspomniano wyżej, przedsiębiorstwom nie opłaca się sprzedaż wyprodukowanych nadwyżek, ponieważ gdy firma dokonuje sprzedaży energii elektrycznej z instalacji, sprzedaje tylko energię czynną. Natomiast gdy firma kupuje potrzebne zasoby energii, w cenę wlicza się:

 • Energię czynną (około 40%) - energia ta odpowiada mocy produkowanej przez panele fotowoltaiczne.
 • Przesył i jakość przesyłu energii,
 • Akcyzę - od 1 stycznia 2019 stawka akcyzowa zmalała, przez co odbiorca końcowy nie odczuwa tak bardzo wzrostu pozostałych kosztów energii,
 • Podatek VAT i opłaty stałe.

Dlatego firma nie będąca prosumentem może wykorzystać zaledwie około 40% odesłanych do sieci nadwyżek, jakie wyprodukowała instalacja, ponosząc dodatkowe opłaty. Fotowoltaika dla przedsiębiorcy w tym przypadku będzie opłacalna, o ile wykonawca inwestycji zoptymalizuje parametry projektu na tyle, by zminimalizować ryzyko nadmiernych nadwyżek, jakie produkować będzie instalacja. Zawsze też pozostaje opcja postarania się o status prosumenta.

Fotowoltaika dla firm w kwestii dofinansowań oferuje spore spektrum wyboru. Przedsiębiorcy mogą wziąć kredyt, postarać się o dotacje unijne, rządowe lub samorządowe, a także zdecydować się na leasing - finansowy, operacyjny lub w formie pożyczki. Najbardziej preferowaną formą dofinansowania fotowoltaiki jest leasing, ponieważ związany jest z niższymi kosztami, wymaga minimum formalności i niemal od początku sprzyja procesowi oszczędzania w firmie.

Preferencyjna moc instalacji fotowoltaicznej w firmie, a biurokracja

W myśl nowelizacji z 2018 roku, dokładna klasyfikacja instalacji fotowoltaicznych odbywa się na podstawie wielkości ich mocy:

 • do 50 kW - sklasyfikowana jako mikroinstalacja. Wymaga minimalnej liczby dokumentów, a inwestor nie ponosi kosztów przyłączenia do sieci energetycznej,
 • 50 kW - 500 kW - mała instalacja. Zakres dokumentacji nieco większy niż w przypadku mikroinstalacji, a koszty przyłączenia podzielone są między inwestora, a zakład energetyczny,
 • 500 kW - 1 MW - średnia instalacja, wymagająca koncesji,
 • powyżej 1 MW - duża instalacja, która również wymaga koncesji.

Praktyka pokazuje, że najczęściej realizowanym systemem fotowoltaicznym przez firmy jest mała instalacja. W większości przypadków dostatecznie pokrywa zapotrzebowanie przedsiębiorców na energię elektryczną. Gdy w grę wchodzi fotowoltaika firma otrzymuje sporą szansę oszczędności, musząc jednocześnie pamiętać o odpowiednim doborze wykonawcy inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.