Innowacyjna sieć fotowoltaiczna, która sama się zasila

Fotowoltaika

Niemieckie przedsiębiorstwo energetyczne Eon i Adeje, gmina w południowo-zachodniej Teneryfie, budują innowacyjną społeczność energetyczną. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie i jak dotąd największa dzielnica fotowoltaiczna w Hiszpanii. Ich cel: energia w całości ma pochodzić z lokalnych, odnawialnych źródeł.

Według Eona, projekt pilotażowy Adeje Verde jest pierwszą wspólnotą energetyczną wykorzystującą energię na własny użytek w Europie, w której stosuje się podejście oparte na uczestnictwie obywateli. Około 200 odbiorców jest podłączonych do systemu fotowoltaicznego w promieniu 500 metrów. Mieszkańcy oraz okoliczne instytucje mają w przyszłości generować, udostępniać i wspólnie korzystać z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Projekt opiera się na nowej dyrektywie w sprawie rynku energii elektrycznej (art. 16) unijnego pakietu czystej energii z 2019 r., która stanowi, że nadwyżki energii z fotowoltaiki nie muszą już być w całości wprowadzane do sieci, ale mogą być również udostępniane sąsiadom po obniżonej cenie. To dostosowanie regulacyjne stanowi podstawę dla pierwszej wspólnoty energetycznej na Wyspach Kanaryjskich. 

- Hiszpania jest pionierem w odniesieniu do nowego rozporządzenia, a zatem idealnym miejscem dla projektu pilotażowego jako wzorca dla podejścia ogólnoeuropejskiego. W ten sposób obywatele mogą aktywnie, łatwo i szybko przyczynić się do zrównoważonej i bardziej przystępnej cenowo transformacji energetycznej — mówi menadżer Eon, Luis Hernandez.

W przyszłości społeczność energetyczna będzie składać się z dużej liczby lokalnych obszarów ułożonych w okrąg, z których każdy będzie posiadał w centrum system dachów słonecznych obsługiwany przez prosumenta. Każda z tych instalacji dostarcza energię słoneczną do szeregu odbiorców w bezpośrednim sąsiedztwie w promieniu 500 metrów. Pierwszy system został zainstalowany na dachu Szkoły Muzycznej w Adeje. Od sierpnia 2022 roku około 200 gospodarstw domowych będzie wspólnie zasilanych energią z systemu, co stanowi 14-procentowy udział w rynku pierwszego obwodu słonecznego. Szkolny system fotowoltaiczny będzie generował około 149 megawatogodzin rocznie.

Potencjał takich obwodów słonecznych jest ogromny. Równolegle Eon pracuje nad zwiększeniem dostępności nowych systemów energii słonecznej w Adeje. W ten sposób osoby, które nie mają miejsca na własny system solarny, mogą również skorzystać z zalet energii słonecznej. Ogólnym celem projektu pilotażowego jest zatem, aby wszyscy mieszkańcy Adeje mieli możliwość dostępu do lokalnej energii słonecznej w ich sąsiedztwie. W ten sposób region powinien stać się najszybciej rozwijającą się wspólnotą energetyczną w Europie. 

Źródło: https://www.eon.com/en/about-us/media/press-release/2022/energy-community-on-tenerife:-e.on-and-the-municipality-of-adeje-pilot-innovative-concept%20.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.