JA Solar otrzymała ocenę AAA w najnowszym raporcie oceny wiarygodności kredytowej PV ModuleTech

System fotowoltaiki

Firma JA Solar otrzymała status AAA-Rating, dołączając do grona LONGi Solar i Trina Solar w tej ekskluzywnej randze wiarygodności kredytowej, która jest obecnie uznawana w całym sektorze fotowoltaicznym jako jeden z najbardziej dokładnych i szczegółowych systemów rankingowych prezentowanych nabywcom modułów fotowoltaicznych, którzy w swoich wyborach stawiają na najbardziej wiarygodnych dostawców.

Raport oceny wiarygodności kredytowej PV ModuleTech za III kwartał 2022 roku został wydany przez PV Tech. W dokumencie można zauważyć, iż JA Solar wypracowała wiodącą przewagę produkcyjną i bardzo stabilną sytuację finansową. Wyraźnie obrazują to wskaźniki takiej jak np. plan technologii, dostawy, wyniki finansowe, plan mocy produkcyjnych. Z raportu wyraźnie wynika, patrząc na wszystkie najważniejsze wskaźniki w okresie 2014-2022, że JA Solar należy do grona najbardziej konsekwentnych dostawców klasy A.

Imponujący, zrównoważony rozwój JA Solar w skali światowej oraz stabilność finansowa

W półrocznym raporcie JA Solar za rok 2022 znajdujemy informację, że w pierwszej połowie bieżącego roku dostawy zagraniczne stanowiły aż 67% wszystkich dostaw, co jest skutkiem sukcesywnego rozszerzania swoich zagranicznych zasięgów przez JA Solar w ostatnich latach działalności. Opierając się na 12 bazach produkcyjnych rozsianych po całym świecie firma utworzyła łańcuchy przemysłowe, zapewniając wsparcie dla dostaw globalnych.

W roku 2021 firma JA Solar posiadała udziały na rynkach światowych na poziomie około 14%. W samej Europie wynosi on obecnie około 18%, a w Chinach 19%, jednak rekordowe udziały firma osiągnęła w Malezji (58%), Pakistanie (46%) i Izraelu (40%) – na rynkach wschodzących. JA Solar zmierza również do zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku amerykańskim.

W pierwszej połowie bieżącego roku JA Solar odnotowała przychód rzędu 28 469 miliardów RMB, osiągając tym samym wzrost o 75,81% w stosunku do poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł 1 702 miliardów RMB, stanowiąc wartość większą aż o 138,64% w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego. W tym samym okresie odnotowano również wzrost wysyłki modułów o ponad 50%.

Technologiczny rozwój JA Solar

Zrównoważony rozwój JA Solar polega również na konsekwentnym zwiększaniu inwestycji w badania naukowe w obszarze technologii, jako że nieunikniony jest ciągły postęp i zmieniające się potrzeby rynkowe. W samej pierwszej połowie bieżącego roku, JA Solar otrzymała aż 1178 patentów dotyczących niezależnych badań. Pęd do rozwoju technologicznego sprawił, iż dziś JA Solar ma na swoim koncie rekordy w skali światowej:

- w roku 2013 ustanowiła rekord Guinnessa w kategorii wydajności konwersji – jako pierwsza firma przekroczyła pułap 20%,

- W roku 2017 firma ustanowiła rekord tworząc moduł na bazie ogniw mono-Si PERC, o mocy 326,57 kWp.

Firma produkuje panele przede wszystkim w technologiach: PERC, Half-cut i Multibusbar, jednak jak już stwierdzono, nie opiera się dalszym innowacjom i badaniom w ich kierunku. W maju 2022 wprowadziła na rynek moduł DeepBlue 4.0 X, oparty na modułach typu n. Nowy moduł cechuje się sprawnością konwersji ogniw rzędu 25% oraz mocą na poziomie 625 W. Moduły te umożliwiają obniżenie kosztów bilansu systemu (BoS) o około 2,1% i kosztów poziomego kosztu energii elektrycznej o około 3,5-5%. Szacuje się, iż łączna moc ogniw typu n wyprodukowanych przez JA Solar przekroczy w przyszłym roku 27 GW.

Firma stawia również na szeroko pojętą transformację cyfrową. Wprowadziła do procesu produkcji 24-godzinny system wykrywania i automatycznego ostrzegania (w czasie rzeczywistym), co znacząco podniosło skuteczność kontroli jakości.

Źródło: https://www.prnewswire.com/news-releases/spolka-ja-solar-otrzymala-najwyzsza-ocene-aaa-w-rankingu-wiarygodnosci-kredytowej-pv-moduletech-845976332.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.