Jeden z największych producentów modułów fotowoltaicznych w walce o większą dochodowość

Canadian Solar

Chińska firma Canadian Solar (CSI Solar), jeden z największych producentów paneli fotowoltaicznych, jak i wiele innych firm, musi mierzyć się z rosnącymi cenami materiałów i problemami zaistniałymi w światowej logistyce, co odbiło się już na rentowności jej działalności. Zaobserwować to można, porównując jej raporty finansowe z zeszłego i bieżącego roku. Trzeci kwartał 2021 jednak udało się poprawić, w porównaniu do I i II kwartału 2021, a czynniki, które to uwarunkowały, poznaliśmy w raporcie za III kwartał. 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym firmy Canadian Solar, za trzeci kwartał 2021 r. produkcja i sprzedaż ogniw i paneli fotowoltaicznych wygenerowała przychody na poziomie 1,149 miliarda dolarów, czyli 0,034 mld mniej niż w poprzednim kwartale. W analogicznym okresie w zeszłym roku firma wypracowała 921 milionów dolarów. Możemy więc zauważyć, że w minionym już, trzecim kwartale 2021, firma CSI Solar odnotowała 6% wzrost przychodów ze sprzedaży względem drugiego kwartału bieżącego roku i o 22% wyższe przychody w zestawieniu z analogicznym okresem z 2020 roku. Przez pierwsze 9 miesięcy 2020 roku, Canadian Solar wygenerował 2,32 miliarda dolarów, a w 2021 roku w tym samym okresie odnotował już 3,028 miliarda dolarów przychodów ze sprzedaży, co stanowi ewidentny wzrost przychodów. W czym zatem tkwi problem?

W spadku rentowności, co obrazują wskaźniki zawarte w raportach finansowych CSI Solar, a których główną przyczyną jest wzrost kosztów produkcji. Producent ogniw i modułów fotowoltaicznych najmocniej odczuł wzrost kosztów zwłaszcza w I kwartale bieżącego roku, kiedy to odnotowano stratę operacyjną na poziomie -52,6 miliona dolarów. Tak, jak i inni producenci komponentów instalacji PV, Canadian Solar musiał zmierzyć się ze znacznym wzrostem cen materiałów wykorzystywanych do produkcji paneli słonecznych, w tym w szczególności z kilkukrotny wzrostem ceny krzemu, co w dużej mierze wpłynęło na marżę.

Bazując na mocno niesatysfakcjonujących wynikach finansowych za pierwszy kwartał bieżącego roku, firma CSI Solar podjęła działania mające na celu zwiększenie rentowności sprzedaży, mimo niesprzyjających czynników rynkowych (koszty materiałów, stan globalnej logistyki). Producent w drugim kwartale wypracował zysk na poziomie 14,9 miliona dolarów, co zgodnie z informacjami od producenta zawartymi w raporcie, było wynikiem optymalizacji procesów produkcyjnych oraz zwiększenia cen modułów. Wówczas marża wyniosła 13,1%. W trzecim kwartale producent dodatkowo zwiększył marżę do poziomu 15,1% (w trzecim kwartale 2020 roku marża wynosiła 19,9%).

Firma CSI Solar w ubiegłym kwartale sprzedała panele fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 3,87 GW, a kluczowymi rynkami zbytu były Niemcy, Brazylia, Chiny, USA i Tajlandia. Aż 44% udziału w przychodach za ten okres przypadło sprzedaży w Azji, 36% Ameryce Północnej i Południowej, a najmniej, tj. 20%, krajom europejskim.

Dotychczas (tj. w ciągu 9 pierwszych miesięcy 2021 r.), z powodu redukcji marży w porównaniu z poprzednim rokiem, Canadian Solar odnotował stratę na poziomie -7,4 miliona dolarów, podczas gdy pierwsze 9 miesięcy 2020 roku przyniosło zysk rzędu 250,3 miliona dolarów.

Wnioskując jednak po raportach za drugi i trzeci kwartał bieżącego roku, można stwierdzić, że producent wdrożył efektywne działania pozwalające na zwiększenie rentowności firmy, co przy zachowaniu odpowiedniej konsekwencji może pozwolić Canadian Solar na nie zakończenie tego roku stratą. 

– Odeszliśmy od kontraktów uwzględniających niskie ceny, aby chronić marże. Jesteśmy jednak przekonani, że niekorzystne makroekonomiczne czynniki, w tym wyższe koszty materiałów i zatory w globalnej logistyce, są tymczasowe – zapewnia Shawn Qu, dyrektor wykonawczy Canadian Solar.   

Aktualne zdolności produkcyjne Canadian Solar, biorąc pod uwagę kryterium bloków krzemowych, wynoszą 5,1 GW, płytek krzemowych – 9,5 GW, ogniw krzemowych – 13,3 GW, a modułów – 22,1 GW. Wedle planów CSI Solar, produkcyjne zdolności w 2022 roku mają wzrosnąć do odpowiednio: 10,1 GW, 11,5 GW, 13,9 GW oraz 32 GW. Producent jednak, uwzględniając aktualne warunki dyktowane przez rynek, bierze pod uwagę pewną redukcję planowanych pułapów.

– Aby zwiększyć marże, stosujemy proaktywne środki takie jak redukcja kontraktów z niskimi cenami oraz bardziej agresywne podnoszenie cen modułów. W międzyczasie ograniczamy plany ekspansji, aby optymalizować wykorzystanie istniejących linii produkcyjnych – komentuje prezes Canadian Solar. 

W nadchodzącym 2022 roku Canadian Solar chciałby wygenerować przychody na poziomie 6,5-7 miliardów dolarów, co ma zostać osiągnięte między innymi przez sprzedaż modułów słonecznych o łącznej mocy 20-22 GW, sprzedaż bateryjnych magazynów energii o mocy 1,4-1,5 GWh oraz sprzedaż farm fotowoltaicznych na poziomie 2,4-2,5 GW. 

Źródło: http://investors.canadiansolar.com/news-releases/news-release-details/canadian-solar-reports-third-quarter-2021-results 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.