Krajowa Izba Klastrów Energii powitała w swoich szeregach firmę Huawei

Krajowa Izba Klastrow Energii powitala w swoich szeregach firme Huawei

Globalny gigant technologiczny, wyznaczający coraz to nowsze trendy i wprowadzający innowacje w zakresie wielu dziedzin, dał wyraz swojej proekologicznej postawie – firma Huawei stała się członkiem Krajowej Izby Klastrów Energii, by czynnie wspierać rozwój energetyki w naszym kraju.

Powszechnie rekomendowaną przez naukowe środowisko receptą na złagodzenie ciągle pogarszających się warunków klimatycznych jest zwiększenie efektywności energetycznej – taką opinię wydało między innymi oksfordzkie Centrum Badań Nad Popytem Energetycznym. Warto również wiedzieć, iż narzędziem służącym do realizacji zwiększenia efektywności energetycznej jest idea klastrów energii, która wspierana jest przez Krajową Izbę Klastrów Energii od wielu lat. W marcu bieżącego roku, organizacja przyjęła firmę Huawei jako członka wspierającego, a współpraca ma sprowadzać się przede wszystkim do działania na rzecz energetycznej transformacji Polski. Huawei ma również wspierać Izbę w uskutecznianiu zadań statutowych.

– Huawei, wykorzystując swoje szerokie kompetencje w zakresie wspierania sieci elektroenergetycznej oraz efektywnego zarządzania i magazynowania energii, z radością wesprze działania KIKE w zakresie rozwoju klastrów energii z wykorzystaniem technologii przyjaznych dla środowiska. W Huawei wierzymy, że dzięki współpracy oraz innowacjom jesteśmy w stanie zbudować czystszą, wydajniejszą, niskoemisyjną i bazującą na recyklingu gospodarkę, co stanowi podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju. Ten kierunek zmian wyznaczają sami ludzie i nie możemy być obojętni na głos konsumentów i całych lokalnych społeczności. Z badań Censuwide wynika, że już ponad 50% konsumentów na świecie podejmuje realne działania mające na celu dbanie o  środowisko. Jedną z metod jest odpowiednie gospodarowanie energią i to już na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego.  – oświadczył dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska, Ryszard Hordyński. 

Główną misją klastrów energii jest zwiększenie efektywności ekonomicznej, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki przy jednoczesnej poprawie warunków klimatycznych w środowisku naturalnym. To właśnie odnawialne źródła energii są jednym z głównych rozwiązań problemu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a szczególnie istotnym czynnikiem, wspierającym rozwój niskoemisyjnej gospodarki w perspektywie przyszłości OZE, są magazyny energii. Realizowany jest zatem nowy, kolejny rozdział w branży OZE.

Krajowa Izba Klastrow Energii powitala w swoich szeregach firme Huawei
Krajowa Izba Klastrów Energii powitała w swoich szeregach firmę Huawei 1

– Współpraca KIKE i Huawei rozpoczyna się w bardzo ważnym momencie. Jesteśmy  w przededniu znaczących zmian, jakie będą wprowadzone do polskiego ustawodawstwa. Spowodują one szybki rozwój klastrów energii oraz wspólnot energetycznych, jako obszarów autonomicznych energetycznie i samobilansujących się. Magazyny będą nieodłącznym elementem tego rozwoju. Tym bardziej, że z poziomu autokonsumpcji energii oraz  mocy magazynów będą wynikać konkretne korzyści dla wszystkich członków klastrów, w postaci zdjęcia szeregu opłat związanych z obrotem energią– skomentował Prezes Krajowej Izby Klastrów Energii, Albert Gryszczuk.

W realizacji zrównoważonego i wymiernego rozwoju OZE pomóc mają systemy Energy Storage System (systemy ESS). Dzięki wspomnianym systemom w klastrach energii, zużywanie energii elektrycznej ma szansę być optymalnie dostosowane do jej wytwarzania. Zdaniem ekspertów, zachowanie równowagi w sieciach elektroenergetycznych jest kluczowe do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii. Magazynowanie energii elektrycznej stanowi możliwość stabilizacji wahań między popytem, a podażą energetyczną, co prowadzić ma do oszczędzania nadmiaru energii w różnych okresach dobowych i rocznych.

Musimy liczyć się ze wzrostem zapotrzebowania na magazyny energii w związku z zauważalną zdolnością odnawialnych źródeł energii do integrowania się z lokalnymi sieciami elektroenergetycznymi. Takie okoliczności sprawią, że systemy ESS zaczną pełnić strategiczną rolę w utrzymywaniu zrównoważonego tempa rozwoju branży. Za pośrednictwem magazynowania zielonej energii, odnawialne źródła energii będą miały szansę całkowicie zastąpić energetykę opartą na zasobach węgla.

Firma Huawei z pewnością może poszczycić się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami dla energetyki, w tym także w zakresie integrowania fotowoltaicznych elektrowni z różnymi systemami magazynowania energii elektrycznej. To, co z pewnością charakteryzuje rozwiązania Huawei to niezawodność działania, bezpieczeństwo produkcji i dostępność energii, co jest jedną z głównych przesłanek podjęcia tej współpracy przez KIKE. Zdaniem powszechnej opinii eksperckiej, przyszłość należy już nie tyle do samych producentów zielonej energii, co do tych, którzy posiądą odpowiednią wiedzę i technologiczne zasoby, by móc ją magazynować. To, co oferuje nam Huawei w obszarze wysoce sprawnego magazynowania energii elektrycznej i aktywnego wspierania sieci elektroenergetycznej, skutecznie przyczyni się do odciążenia zawodowej energetyki i obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej. Z pewną dozą przekonania można zatem stwierdzić, że nowo podjęta współpraca między Krajową Izbą Klastrów Energii, a firmą Huawei, ma szansę stać się pozytywnym katalizatorem zrównoważonego, ekologicznego i energetycznego rozwoju Polski.

Źródło: https://kike.org.pl/aktualnosci/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.