Krajowa Spółka Cukrowa także inwestuje we własne elektrownie słoneczne

polski cukier

Spółka Cukrowa, jako pierwsza w Polsce z branży cukrowej, zamierza wybudować farmy fotowoltaiczne, które zlokalizowane będą przy ich cukrowniach. Pierwsza taka inwestycja, o mocy 0,5 MW, powstanie w Cukrowni Dobrzelin, a jej koszt będzie wynosił około 2,2 miliona złotych. Warto nadmienić, że Cukrownia Dobrzelin już klasyfikowana jest jako centrum zielonych technologii Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Przygotowania do realizacji tych inwestycji rozpoczęto już w 2018 roku, kiedy to zewnętrzni eksperci z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii – firma W4E Energia Odnawialna -przeanalizowali możliwości lokalizacyjne oraz wszelkie czynniki zewnętrzne mające wpływ na pracę farmy fotowoltaicznej we wszystkich siedmiu cukrowniach należących do Krajowej Spółki Cukrowej w Polsce. Badaniu poddano więc między innymi nasłonecznienie, zapylenie, zadymienie czy temperaturę. 

Finalnie specjaliści przeprowadzający badanie pozytywnie zarekomendowali inwestycyjne możliwości budowlane dla pięciu cukrowni: w Dobrzelinie, Kluczewie, Kruszwicy, Krasnymstawie oraz Nakle. W wymienionych miejscowościach występują odpowiednie warunki do zrealizowania budów farm fotowoltaicznych na potrzeby własne spółki KSC, jednak realizację projektu zdecydowano się rozpocząć od Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Dobrzelin” w województwie łódzkim.

Farma fotowoltaiczna w Dobrzelinie będzie miała moc 520 kW, optymalną w stosunku do zapotrzebowania cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną, i zajmie powierzchnię około 1 hektara. Elektrownia będzie wytwarzać rocznie około 520 MWh energii elektrycznej, co pozwoli zaoszczędzić 35% kosztów zakupu energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego. Efektem ekologicznym jest redukcja emisji dwutlenku węgla do 409,05 mg dwutlenku węgla rocznie. Wybrana lokalizacja pozwala na dwukrotną rozbudowę elektrowni fotowoltaicznej - do 1 MW.

Na drodze przygotowań do realizacji inwestycji w Dobrzelinie uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz sporządzono projekt budowlany, a następnie pozyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz niezbędne pozwolenie na budowę. Spółka Cukrowa złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy farmy PV. W procesie wyboru wykonawcy, wyłoniono firmę SOON ENERGY Poland Sp. z o.o.

- Bycie liderem zobowiązuje. Inaczej niż nasi zagraniczni konkurenci nie zamykamy cukrowni w Polsce, a systematycznie inwestujemy w nasze zakłady, rozbudowując zdolności produkcyjne i obniżając koszty związane z produkcją, w tym środowiskowe. Instalacje fotowoltaiczne są przyjazne dla środowiska, są bezemisyjne, nie generują hałasu ani odpadów. Pozwalają uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne KSC - relacjonuje Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., Krzysztof Kowa.

Źródło: www.polski-cukier.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.