Liczba mikroinstalacji podłączonych do sieci Energi znacznie wzrosła na koniec 2020 roku

panele solarne

Choć 2020 rok pod wieloma względami pozostawiał sporo do życzenia, to okazał się wyjątkowo lukratywny w branży OZE i dla produkcji zielonej energii. W 2019 roku Energa odnotowała przyłączenie ponad 60 tysięcy mikroinstalacji w skali całego roku. W 2020 roku w samym ostatnim kwartale podłączono ich aż 20 tysięcy o łącznej mocy około 140 MW.

W 2019 roku operator sieci energetycznej Energa odnotował ponad 60 tysięcy podłączonych mikroinstalacji, których łączna moc sięgnęła wartości 420 MW. Na koniec roku 2020 do sieci podłączone było już 90 tysięcy mikroinstalacji z Odnawialnych Źródeł Energii o łącznej mocy 620 MW. W samym ostatnim kwartale 2020 roku podłączono około 140 MW, przekładające się na 20 tysięcy mikroinstalacji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zdecydowaną większość stanowi fotowoltaika, jednak w tym licznym gronie znajduje się również blisko 80 mikroinstalacji wykorzystujących energię wodną, a także niemal 30 elektrowni wiatrowych. Uwzględniono również podłączone biogazownie.

Zgodnie z szacunkowymi obliczeniami Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na koniec trzeciego kwartału 2020 roku łączna liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej wszystkich operatorów w naszym kraju wyniosła prawie 357 tysięcy, osiągając moc zainstalowaną o wartości ponad 2,3 GW. Przy tym zdecydowaną większość w całkowitej liczbie przyłączanych do sieci mikroinstalacji stanowią elektrownie fotowoltaiczne.

Sieć dystrybucyjna Energi składa się z linii energetycznych o całkowitej długości 191 tysięcy kilometrów i obejmuje obszar o zasięgu blisko 75 tys. km2, co stanowi niemal 24% całkowitej powierzchni Polski. Od Stycznia do Czerwca 2020 roku Energa dostarczyła swoim odbiorcom aż 10,7 TWh energii elektrycznej. 

Energa dostarcza energię elektryczną do ponad 3,1 miliona odbiorców na terenach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Źródło: https://energa-operator.pl/aktualnosci/638747/blisko-90-tys-mikroinstalacji-w-sieci-energa-operator-2021-01-29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.