Największa elektrownia słoneczna w naszym kraju zarobi aż 300 mln zł

elektrownia solarna

W 2020 roku Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna (ZE PAK S.A.) zapoczątkował dwa duże projekty inwestycyjne, związane z wytwórstwem energii elektrycznej za pośrednictwem odnawialnych źródeł. Jeden z owych projektów dotyczy budowy kotłów zasilanych biomasą, a drugi budowy niebagatelnie dużej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Jeżeli realizacja drugiego projektu zakończy się sukcesem, to jeszcze w 2021 uzyska miano największej elektrowni słonecznej w Polsce.

Skąd możemy zaczerpnąć informacji nt. postępów realizacji inwestycji w OZE? Grupa ZE PAK przekazała je przy okazji opublikowania swoich danych finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku. Z danych tych wynika, iż grupa energetyczna bazująca głównie na produkcji energii elektrycznej z węgla, odnotowała stratę operacyjną rzędu 8,1 miliona złotych osiągnąwszy 462 miliony złotych przychodów. Odpowiedzią na stratny biznes bazujący na węglu, są 2 ww. inwestycje w OZE.

Projekt kotłowy zakłada transformację kotła węglowego K-7 w elektrowni zlokalizowanej w Koninie w kocioł spalający wyłącznie biomasę, jako podstawowe paliwo. Po uskutecznieniu projektu dostępna będzie generacja mocy w przybliżeniu 2×50 MWe.


Z kolei drugi projekt w obszarze OZE, to budowa farmy fotowoltaicznej o wielkości przekraczającej aktualnie znajdujący się na terenie Polski rekord. Elektrownia słoneczna o mocy około 70 MWp ma zostać wybudowana na terenie gminy Brudzew. Generalnym wykonawcą tej ogromnej farmy PV jest konsorcjum firm PAK Serwis Sp. z o.o. oraz Esoleo Sp. z o.o. W grudniu 2020 roku została zawarta umowa dotycząca przeniesienia obowiązków i praw z umowy dotyczącej budowy i uruchomienia farmy – z ZE PAK S.A. na celową spółkę PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. Aktualnie pozyskane są wszelkie konieczne decyzje administracyjne oraz zawarto już umowę przyłączeniową z firmą Energa-Operator S.A. Projekt finansowany jest za pomocą kredytu do 160 mln złotych, udzielonego przez bank PKO S.A. (przy wkładzie własnym min. 20% kosztów, jednak nie mniej niż 52,8 mln zł).

W marcu br. PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. zawarła umowę z Polkomtel Sp. z o.o. na okres 15 lat z możliwością przedłużenia o 5 kolejnych lat. Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmę PV.


Pod względem technicznym etap realizacji farmy wygląda następująco: główne urządzenia technologiczne (stacje transformatorowe 20/0,8kV, okablowanie SN i nn, transformator wyprowadzenia mocy 110/20/20kV) zostały dostarczone i zamontowane, trwa montaż paneli słonecznych i inwerterów, systemu sterowania i nadzoru nad pracą farmy PV, systemu ochrony technicznej obiektów, uziemienia i instalacji odgromowej, a także oświetlenie obszaru. Trwa również przebudowa GPZ.

Zakończenie realizacji projektu farmy predestynującej do pobicia krajowego rekordu wielkości elektrowni słonecznych, przewidywane jest na ostatni kwartał 2021 roku. Wytworzona przez farmę energia elektryczna ma być sprzedawana po cenie stałej, indeksowanej o roczny wskaźnik inflacji od 2023 roku. W skali 15 lat szacowane przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wynieść mają około 300 milionów złotych.

Źródło: https://zepak.com.pl/pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.