Nowy projekt ustawy o OZE – instalacja PV do 150 kW bez pozwolenia?

Nowy projekt uztawy OZE

W bieżącym roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło najnowszy projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, który przedstawia kompleksowe regulacje prawne dotyczące między innymi biometanu, klastrów energii, biogazu czy gwarancji pochodzenia. Pojawiły się również nowe zapisy dotyczące fotowoltaiki.

W prowincji Alberta (Kanada) powstać ma farma fotowoltaiczna złożona z dwustronnych modułów PV o łącznej mocy 102,5 MW. Wspomagającym komponentem w konstrukcji farmy ma być magazyn eW projekcie nowelizacji pojawia się przepis, który w przypadku zatwierdzenia, stanowić będzie bardzo istotną zmianę dla krajowego rynku fotowoltaiki. Jeśli rzeczona nowelizacja ustawy o OZE opracowana przez Ministerstwo Klimatu zostanie uchwalona przez parlament, odczuwalnie wzrośnie maksymalna moc instalacji fotowoltaicznych, do których budowy i uruchomienia nie będzie wymagane pozwolenie na budowę.

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o OZE przygotowany w Ministerstwie Klimatu zakłada podwyższenie tej granicy aż trzykrotnie, co oznacza, że pozwolenie na budowę nie będzie konieczne w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kW.

Zapis ten nie jest przypadkowy, nie pojawił się w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o OZE bezpodstawnie, gdyż wynika z konieczności implementowania do polskiego prawa unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II), która określa maksymalną moc instalacji fotowoltaicznych budowanych/montowanych bez konieczności uzyskania pozwolenia na ich budowę, właśnie na poziomie 150 kW.

Jeżeli projekt z tym zapisem zostanie uchwalony, to pomimo wchodzącego (niebawem) w życie net-billingu, motywacje do zakładania własnego, fotowoltaicznego źródła energii elektrycznej, nie powinny znacząco spaść.
Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357005/katalog/12858161#12858161

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.