Obowiązek montażu fotowoltaiki w Bawarii

bawaria fotowoltaika min

Bawarskie władze, bazując na swojej strategii klimatycznej, mają zamiar wprowadzić obowiązkowe montaże instalacji fotowoltaicznych i już mniej więcej w połowie rozpoczętego już, nowego roku, obowiązek ten obejmie nowe budynki niemieszkalne. To już kolejny niemiecki land, który wprowadza bezdyskusyjny montaż fotowoltaiki w poszczególnych grupach obiektowych.

Strategia klimatyczna Bawarii na najbliższe miesiące (dokładnie od połowy 2022 roku) zakłada nałożenie obowiązku montażu fotowoltaiki na nowych budynkach przemysłowych i komercyjnych. Natomiast wraz z początkiem 2023 roku, obowiązek ten ma objąć również inne niemieszkalne budynki. Od 2025 roku fotowoltaika będzie obligatoryjna także w przypadkach, gdy przeprowadzona zostanie gruntowna renowacja dachu na istniejących już budynkach.

Uściślając kryteria, obowiązek ten dotyczył będzie obiektów o powierzchni wynoszącej minimum 50 metrów kwadratowych, a instalacja fotowoltaiczna będzie musiała objąć minimum 1/3 dachu – biorąc pod uwagę tylko obszar nadający się pod montaż paneli słonecznych.

Co do ostatniego warunku, dotyczącego minimalnej powierzchni zajmowanej przez fotowoltaikę, bawarskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej wyraziło krytyczny stosunek, twierdząc, że instalacja fotowoltaiczna powinna zajmować całą powierzchnię dachu nadającą się technicznie pod montaż i efektywną produkcję energii elektrycznej. Stowarzyszenie stwierdziło również, że obowiązek powinien być nałożony także na budynki mieszkalne i mniejsze obiekty budowlane (np. carporty).

Obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznych został wcześniej uchwalony również przez władze innych landów oraz miast w Niemczech. Samorząd Berlina planuje wprowadzenie obowiązku montażu fotowoltaiki od 2023 r. i dotyczyć ma on nowych i poddawanych renowacji budynków. Zgodnie z szacunkami władz Berlina, dzięki wprowadzeniu takiego obowiązku aż 30% dachów w niemieckiej stolicy pokryte zostanie fotowoltaiką.

Inaczej mają się sprawy w przypadku landu Szlezwik-Holsztyn, gdzie instalacje fotowoltaiczne będą montowane na minimum 10 procentach powierzchni dachów niemieszkalnych, nowych i poddawanych renowacji budynków. Obowiązkowe ma być tam również montowanie fotowoltaiki na powierzchniach zadaszeń parkingów obejmujących minimum 100 miejsc parkingowych.

Nowa, niemiecka koalicja rządzących ma plany wprowadzenia obowiązku montowania fotowoltaiki na całym terenie kraju. Aktualnie głównie mowa o obowiązku mającym docelowo spoczywać na obiektach komercyjnych i nowych domach. Celem nowych władz jest zwiększenie mocy zainstalowanych w słonecznej energetyce do 200 GW do 2030 roku, gdzie obecnie wynoszą one 56 GW.

Źródło: https://gadzetomania.pl/fotowoltaika-bedzie-obowiazkowa-bawaria-podjela-decyzje,6720896608435040a 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.