Od nowego roku ruszą dopłaty do ładowarek samochodów elektrycznych

dopłaty do ładowarek samochodów elektrycznych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przekazać w sumie 1,87 mld zł na dofinansowanie rozwoju infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych. Z całej puli środków większa część, tj. 1 miliard złotych, ma zostać skierowana na rozwój sieci elektroenergetycznej związanej z ładowarkami pojazdów elektrycznych, a pozostała kwota skierowana zostanie na inwestycje w stacje wodoru i same ładowarki pojazdów elektrycznych. Nabór wniosków ruszy 7 stycznia.

W programie dofinansowań przewidziano inwestycje w utworzenie punktów ładowania pojazdów, o mocy nie mniej niż 22 kW i co istotne – tylko na potrzeby własne. Utworzone punkty ładowania nie będą mogły być wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów. Ponadto, dofinansowywane będą budowy stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, budowy ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW, a także przebudowy ogólnodostępnych stacji ładowania mające na celu zwiększenie ich mocy do nie mniej niż 50 kW. Dofinansowywane będą również budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

W sumie w ramach tego projektu zaplanowano dofinansowanie 17 760 różnego rodzaju punktów ładowania oraz stacji ładowania pojazdów, a także do 20 stacji tankowania wodoru.

Budżet programu wyniesie 870 mln złotych, co pomoże znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, również zlokalizowanych w małych i średnich miejscowościach, dla których zostały przewidziane specjalne przywileje. To powinno upowszechnić zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Równolegle program będzie wspierał polskie kompetencje przemysłowe w zakresie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych i ich tankowania wodorem. Sukcesy polskich firm w tym segmencie rynku elektromobilności potwierdzają, że działania Narodowego Funduszu wzmocnią ich pozycję rynkową – komentuje Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Zgodnie z danymi podanymi przez ministra klimatu i środowiska, Annę Moskwę, aktualnie mamy w kraju ponad 32 tysiące zarejestrowanych samochodów osobowych z elektrycznym napędem. Dostawczych i ciężarowych pojazdów elektrycznych mamy około 1500, motocykli i motorowerów – niemal 12 tysięcy, a autobusów zasilanych prądem z baterii – 600.

Te liczby będą jednak szybko wzrastać w związku z rozwijaniem programu Mój elektryk, który wspiera zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Dlatego ministerstwo dostrzega potrzebę równoległej rozbudowy infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest nowy program wsparcia ogłoszony przez Narodowy Fundusz – komentuje Anna Moskwa. 

Artur Lorkowski, v-ceprezes NFOŚiGW, podaje iż aktualnie w Polsce posiadamy około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z czego około 30% stanowią punkty ładowania prądem stałym, a resztę ładowarki prądu przemiennego o mocy równej bądź mniejszej niż 22 kW.

Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych – podkreśla Artur Lorkowski. 

Jak wyżej wspomniano, 1 miliard złotych zostanie przeznaczony na rozwój sieci elektroenergetycznej związanej z ładowarkami pojazdów elektrycznych. Dotacje zostaną przeznaczone na budowę, modernizację i rozbudowę około 4000 kilometrów linii elektroenergetycznych podziemnych i napowietrznych oraz na utworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych.

Program będzie finansowany ze środków unijnych z Funduszu Modernizacyjnego. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą miały możliwość skorzystać samorządy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy nieprowadzący działalności gospodarczej (rolnicy indywidualni). Wnioski o dofinansowanie w trzech naborach będzie można składać od 7 stycznia do 31 marca 2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Gotowe wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Będzie można je składać poprzez uruchomiony przez NFOŚiGW Generator Wniosków o dofinansowanie w projekcie. 

Początkowo wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym. Jeżeli pula dofinansowania przeznaczona na realizację programu skończy się szybciej, niż planowany termin zakończenia naboru, odpowiednia informacja pojawi się na stronie internetowej NFOŚiGW w aktualnościach dotyczących projektu. 

Źródło: https://inwestycje.pl/gospodarka/nfosigw-przeznaczy-187-mld-zl-na-infrastrukture-ladowania-aut-elektrycznych/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.