PGE Dystrybucja otrzymała dotację w wysokości ponad 27,5 miliona złotych

pge

Spółka z Grupy PGE, PGE Dystrybucja, otrzymała od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dotację o wartości ponad 27,5 mln zł. Otrzymane środki zostaną wykorzystane na utworzenie stacji transformatorowo-rozdzielczej w Zamościu.

Dofinansowanie przyznane spółce PGE zostanie udzielone w ramach Funduszu Modernizacyjnego i pokryje ponad 50% kosztów (szacuje się całkowity koszt budowy na kwotę pond 47,6 miliona złotych).

Transformacja sektora energetycznego wymaga realizacji kapitałochłonnych inwestycji. Wsparciem w realizacji tych ambitnych planów są środki pomocowe, w tym pochodzące z Funduszu Modernizacyjnego. Podpisana dzisiaj umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to pierwsza umowa PGE w ramach Funduszu Modernizacyjnego – informuje prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski.

Środki finansowe przyznane przez NFOŚiGW wspomogą sfinansowanie modernizacji kluczowego elementu elektroenergetycznej infrastruktury miejskiej, którym będzie stacja 220/110/15 kV Zamość.

Podpisana dziś umowa o dofinansowanie stacji Zamość to dla PGE Dystrybucja bardzo ważna deklaracja ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje takie jak ta pomagają optymalizować ambitny plan inwestycyjny spółki, którego realizacja oznacza w efekcie zwiększone bezpieczeństwo dostaw do odbiorców. Niskoemisyjny transport jest jednym z kierunków, w którym zmierza gospodarka i cieszymy się, że NFOŚiGW stwarza warunki ku jego rozwojowi – komentuje prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek.

Stacja w Zamościu jest bezpośrednio przyłączona do przesyłowej infrastruktury Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Do rozdzielni PSE 220 kV wprowadzono linię 220 kV Dobrotwór, za pośrednictwem której realizowany jest tranzyt energii elektrycznej w ramach międzynarodowej wymiany. Ten element infrastruktury elektroenergetycznej jest zatem współodpowiedzialny za bezpieczne dostawy prądu na terenie całej Polski. Modernizacja ma przyczynić się do poprawy jakościowych parametrów sieci i obniżenie ryzyka wystąpienia awarii.

Prezes PGE informuje, iż w ciągu najbliższych lat spółka planuje przeznaczenie ogromnych, największych jak dotąd w swojej historii wydatków inwestycyjnych na sieci elektroenergetyczne.

Tylko w najbliższych sześciu latach, do roku 2028, w Grupie PGE wyniosą one nawet 18 mld zł. Zrealizowane inwestycje umożliwią integrację nowo powstałych odnawialnych źródeł energii oraz zapewnią niezawodność dostaw i odpowiednie parametry jakościowe – wyjaśnia Wojciech Dąbrowski.

Spółka PGE otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Modernizacyjnego, programu pn. „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Program skierowany jest do operatorów systemu dystrybucyjnego.

Przemysław Ligenza, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przypomina o jego zasadach. 

W ramach programu możliwe jest uzyskanie wsparcia inwestycji na budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel przeznaczamy w sumie 1 mld zł w formie dotacji. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego – informuje Przemysław Ligenza – Budżet pierwszego zakończonego naboru wynosił 100 mln zł. Jednocześnie od 12 grudnia tego roku do 30 kwietnia 2023 roku można składać wnioski w drugim naborze dla operatorów systemu dystrybucyjnego z budżetem wynoszącym 500 mln zł – dodaje.

Źródło: https://www.bankier.pl/wiadomosc/PGE-Dystrybucja-otrzyma-z-NFOSiGW-ponad-27-5-mln-zl-dofinansowania-8464034.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.