Photon Energy inwestorem polskiej wirtualnej elektrowni

panele fotowoltaiczne

Dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie instalacji fotowoltaicznych podwyższył wartość kapitału zainwestowanego w spółkę Lerta do 24%. Lerta to spółka, która aktywnie rozwija koncepcję zdalnego zarządzania produkcją energii oraz jej odbiorcami. Koncepcja opiera się na projekcie zwanym krótko „wirtualną elektrownią”.

Spółka Lerta w ostatniej rundzie inwestycyjnej serii A pozyskała 12,75 miliona złotych. Z całej tej kwoty Photon Energy zainwestował aż 8,75 miliona złotych, zwiększając również swój udział w zakładowym kapitale spółki do 24 procent. Jak się zatem okazało, firma Photon Energy jest głównym inwestorem w inwestycyjnej rundzie serii A w spółce Lerta. Photon Energy Group już w 2018 roku zainwestował pośrednio w spółkę Lerta (za pośrednictwem funduszu ValueTech Seed Fund). Na co zostaną przeznaczone pozyskane środki? Uzyskany kapitał ma zostać spożytkowany przede wszystkim na rozwój usługi wirtualnej elektrowni w Polsce, ale również (w ramach współpracy z Photon Energy) na rozwój działalności na nowych rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poczyniona inwestycja ma również na celu ugruntowanie współpracy Photon Energy z Lertą w obszarze sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni słonecznych należących do spółki. Ponadto ma za zadanie wesprzeć wspólne poszukiwanie nowych, skutecznych modeli biznesowych na rynku energetycznym, a także rozwój oferty obejmującej segment rozwiązań Behind-The-Meter dla biznesu. Segment ten integruje produkcję i autokonsumpcję energii elektrycznej ze sprzedażą energii oraz z usługami VPP.

Warto również pokrótce wspomnieć, czym jest Lerta. Spółka Lerta jest polskim startupem, zajmującym się rozwojem koncepcji wirtualnej elektrowni w Polsce, czyli zbioru źródeł energii elektrycznej z różnych lokalizacji, zarządzanych na różnych rynkach energii elektrycznej równocześnie. Wysoka konkurencyjność spółki Lerta opiera się na autorskiej technologii bazującej na specjalnym oprogramowaniu o wysokim stopniu zaawansowania w zakresie zastosowania metod algotradingu (handlu algorytmicznego), prognozy i optymalizacji.

Oferta spółki Lerta obejmuje świadczenie usług dla przemysłowych odbiorców energii oraz dla niezależnych producentów energii elektrycznej (jako spółka obrotu), pod warunkiem uzyskania niezbędnych koncesji. Aktualnie wirtualna elektrownia spółki liczy niemal 100 obiektów, których sumaryczna moc wynosi 60 MW. Od końca 2021 roku Lerta świadczy usługi w zakresie bilansowania i obrotu energią dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,35 MWp, znajdującej się w Tolnej (Węgry). Elektrownia ta należy do Photon Energy Group.

W 2022 roku Lerta planuje pozyskanie finansowania na rynkach kapitałowych oraz przeobrażenie się w spółkę publiczną, debiutując na jednej z giełd w Europie.

– W ostatnim roku wzmocniły się strategiczne przesłanki dla naszej inwestycji i współpracy z firmą Lerta. Zmienne i rosnące ceny energii w połączeniu z niezaspokojonym popytem na zieloną energię rewolucjonizują sposób, w jaki konsumenci energii zaopatrują się w energię. Nasze połączone możliwości finansowe, techniczne i ludzkie sprawiają, że Photon Energy Group i Lerta znajdują się w wyjątkowej pozycji, aby wspierać zarówno firmy z segmentu MŚP, jak również dużych odbiorców energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w tej niezwykle dynamicznej sytuacji – komentuje CEO Photon Energy Group, Georg Hotar. 

Od pierwszej inwestycji Photon Energy w spółkę Lerta (2020 r.), uzyskała ona koncesję na obrót energią elektryczną w naszym kraju oraz na Węgrzech, w Czechach i Rumunii. Na polskim rynku mocy zarządza aktywami wytwórczymi o mocy przekraczającej 50 MW.

– Cieszymy się, że możemy zacieśnić współpracę z Photon Energy Group poprzez najnowsze finansowanie kapitałowe serii A. Transakcja ta ma miejsce w momencie gwałtownie rosnących cen energii i zwiększającego się ryzyka braku równowagi na rynkach europejskich – komentuje założyciel i prezes zarządu Lerta, Borys Tomala. 

– Aby utrzymać niezawodność sieci i swoją ekonomiczną rentowność, konsumenci muszą stać się aktywnymi uczestnikami rynku – produkować własną zieloną energię i zapewniać operatorowi sieci przesyłowej możliwość elastycznej reakcji w czasie rzeczywistym (np. poprzez redukcję zapotrzebowania). Wspólnie z Photon Energy Group pomożemy im zarabiać i oszczędzać więcej dzięki przyłączeniu się do naszej wirtualnej elektrowni – dodaje Borys Tomala. 

Żródło: https://www.photonenergy.com/pl/photon-energy-group/aktualnosci/photon-energy-wiodacym-inwestorem-w-rundzie-inwestycyjnej-serii-a-w-spolce-lerta.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.