Początek 2021 roku przynosi zmiany w wymogach energooszczędności dla budynków

budynek energooszczedny scaled

Nowy, 2021 rok, niesie ze sobą nowe i zdecydowanie bardziej rygorystyczne wymagania w zakresie energooszczędności w budynkach. Zmianom ulegną między innymi wymogi w kwestii izolacyjności cieplnej materiałów budowlanych.

Do końca 2020 roku przepisy zakładały, że wymogów w zakresie energooszczędności nie będą musiały spełniać budynki, na których budowę wydano pozwolenie przed końcem 2020 roku. Według nowego rozporządzenia z uwagi na pandemię i związane z nią opóźnienia w funkcjonowaniu urzędów nie będzie decydujący moment wydania pozwolenia, ale data samego złożenia wniosku o rzeczone pozwolenie. Dzięki tej zmianie inwestorzy i deweloperzy, którzy wciąż czekają na decyzję urzędów, nie będą musieli zmieniać projektów domu.

 - Możliwość budowania w standardzie odpowiadającym starym przepisom została uelastyczniona rozporządzeniem ministra rozwoju, pracy i technologii. Zgodnie z nim osoby, które jeszcze w tym roku złożą wniosek o pozwolenia na budowę, będą mogły skorzystać zarówno z materiałów o lepszych, jak i słabszych parametrach. Natomiast ci, którzy będą się ubiegać o pozwolenie na budowę w przyszłym roku, będą musieli zastosować wyłącznie materiały o lepszych parametrach. - informuje prezes VELUX Polska, Jacek Siwiński.

Do końca 2020 roku kryterium tego, jakie warunki techniczne obowiązują inwestora, był termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo uprawomocnienie wniosku prowadzenia robót na zgłoszenie. Wyłącznie zgoda wydana w 2020 roku powodowała, iż dany budynek mógł być budowany lub modernizowany na podstawie starych przepisów. Wedle rozporządzenia przyjętego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, decydująca nie ma być data otrzymania pozwolenia, ale data złożenia wniosku.

 - Możliwość budowania w standardzie odpowiadającym starym przepisom pewnie spowoduje, że do urzędów wpłynie trochę więcej wniosków o pozwolenie na budowę, bo część inwestorów będzie chciała zachować taką możliwość. Natomiast nie powinno to spowodować dużych kolejek. - twierdzi Jacek Siwiński.

Ministerstwo informuje, że zmiana ta jest podyktowana sytuacją epidemiologiczną w kraju, która może przekładać się na znacznie opóźnienie w działaniu instytucji państwowych. W ten sposób chce zapobiec możliwym trudnościom z terminowym rozpatrywaniem wniosków o pozwolenie na budowę czy też wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego i innych tego typu dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia inwestycji budowlanej.

wykonanie fotowoltaiki

Wchodzące w życie od 2021 roku nowe warunki techniczne mają na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Przepisy zakładają m.in. wyższe wymagania dla ścian, dachów, okien czy drzwi. - wyjaśnia prezes VELUX Polska.

W myśl nowych przepisów, od 2021 roku dachy i ściany będą musiały posiadać grubszą warstwę termoizolacyjną, a drzwi i okna będą musiały sprostać zaostrzonym parametrom energooszczędności. W przypadku tych ostatnich w 2020 roku współczynnik przenikania ciepła (Uw) wynosił 1,1 W/m2K dla okien pionowych i 1,3 W/m2K dla dachowych. Z kolei od stycznia ten współczynnik zostanie obniżony do 0,9 W/m2K dla okien pionowych oraz 1,1 W/m2K dla okien połaciowych.

 - Wymogi dotyczące współczynników przenikalności cieplnej okien zostaną obniżone o około 15%, przy czym im niższy współczynnik przenikalności, tym okno jest bardziej energooszczędne. W przypadku VELUX już teraz 7 na 10 sprzedawanych okien spełnia warunki, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku. Dla wielu inwestorów nie będzie to więc duża zmiana. - informuje Jacek Siwiński

Nowe warunki techniczne zaostrzonych wymogów względem materiałów budowlanych to wynik ogólnoeuropejskiej strategii poprawy efektywności energetycznej budynków. Zmiany wymagań były wprowadzane etapami, na przestrzeni ostatnich kilku lat - w 2014 i 2017 roku - dzięki czemu branża zyskała czas na przygotowanie się. Na zaktualizowane przepisy powinny zwrócić uwagę osoby, które projektują i planują budowę domu lub jego gruntowną przebudowę. Co ważne dla przyszłych inwestorów w instalację fotowoltaiczną, wymogi WT 2021 będą musieli spełnić również ci, którzy np. chcą skorzystać z dotacji w ramach programu Czyste Powietrze na modernizację już wybudowanego budynku. Poza dobrym, odpowiednim ociepleniem, wszystkie remontowane i nowo budowane domy będą musiały też charakteryzować się niższym o 1/4 zapotrzebowaniem na energię pierwotną, zużywaną na potrzeby wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania czy przygotowywania ciepłej wody. Jest to sposób Unii Europejskiej na postępującą redukcję zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w budownictwie. 

 - Na budynki nie można tylko patrzeć przez pryzmat samych zużytych materiałów. Praktyka pokazuje wiele przykładów, w których nawet przy użyciu dobrych materiałów budynek niestety jest mało wydajny energetycznie. Dlatego przepisy zakładają również spadek zużycia tzw. energii pierwotnej, a więc energii ze źródeł nieodnawialnych, która musi być zużyta na potrzeby wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody. Jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że budynki odpowiadają za 40 proc. zużycia energii w całej gospodarce. - stwierdza Jacek Siwiński.

Źródło: newseria.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.