Ruszył nowy nabór wniosków do programu Agroenergia

Fotowoltaika dla rolnika

Z dniem 1 października 2021 r. ruszył nabór w pierwszej części programu Agroenergia, dzięki czemu można starać się o dofinansowanie zielonej energii poprzez dotacje i niskooprocentowane pożyczki. Kto może się starać o dofinansowanie, na jakich warunkach i do kiedy można składać wnioski?

Pierwsza część programu, w której nabór wystartował 1 października (przy czym trwał będzie do wyczerpania alokacji środków), wdrożona została przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) za pośrednictwem środków udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W tej części można wnioskować o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych, a także pomp ciepła, których moc przekracza 10 kW, ale jest mniejsza niż 50 kW. Dofinansowanie można również otrzymać na instalacje hybrydowe i magazyny energii elektrycznej.

Druga część programu Agroenergia, już bezpośrednio prowadzona przez NFOŚiGW, dotyczy dofinansowań do małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW wraz z towarzyszącymi im magazynami energii, a także do biogazowni rolniczych wraz ze współwystępującą instalacją do produkcji biogazu rolniczego (moc do 500 kW). Nabór w przypadku drugiej części potrwać ma do wyczerpania alokacji środków bądź do 20 grudnia br.

Na temat programu, w momencie potwierdzenia informacji uruchomienia naboru, wypowiedzieli się minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, oraz wiceminister rozwoju wsi – Szymon Giżyński.

Z rolniczego punktu widzenia najważniejsze są te technologie OZE, które oprócz produkcji energii mogą bezpośrednio wspierać rolnictwo w realizacji celów klimatycznych i środowiskowych. Stąd szczególną uwagę przywiązujemy do energetyki wodnej i biogazowni rolniczych, które wciąż są niedoceniane. To dzięki tego rodzaju technologiom możemy poprawić jakości wód, gleb i powietrza, a jednocześnie uzyskać energię. W wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii widzimy dużą szansę, zarówno na poprawę warunków życia na wsi, jak i stworzenia nowych możliwości rozwojowych dla rolnictwa – podkreślił wiceminister rozwoju wsi, Szymon Giżyński.

Wszystkie kierunki naszego wsparcia finansowego w Agreoenergii dla produkcji „zielonej” energii wiążą się z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań – np. paneli fotowoltaicznych czy instalacji biogazowych albo urządzeń elektrowni wodnych. W skali mikro, z perspektywy małych ojczyzn i lokalnych społeczności, rozproszenie źródeł energii będzie sprzyjać nie tylko bezpieczeństwu indywidualnych gospodarstw rolnych, ale także regionalnemu bezpieczeństwu energetycznemu. Odnotujemy jeszcze jedną korzyść z programu:  inicjatywy z pewnością zmniejszą krajową emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a na tym efekcie zależy nam z kilku powodów. Najważniejszy z nich to nasze zdrowie, czasem wręcz życie. Kolejne to konieczność realizacji celów wyznaczonych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz szukanie rozwiązań, które połączą na polskiej wsi ekologię z ekonomią stwierdził minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka. 

Kto może liczyć na dofinansowanie?

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej części programu Agroenergia, o dofinansowanie mogą starać się:

  • Osoby fizyczne, właściciele bądź dzierżawcy terenów rolnych o łącznej powierzchni mieszczącej się w przedziale 1-300 hektarów, osobiście prowadzący gospodarstwo rolne przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku w programie,
  • Osoby prawne, które tak samo jak osoby fizyczne klasyfikowane do projektu, dzierżawią od kogoś bądź posiadają na własność tereny rolne o łącznej powierzchni w przedziale 1-300 hektarów, z tą różnicą, iż na co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzą oni działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Forma dofinansowania i składania wniosków

Jak wspomniano wyżej, dofinansowanie będzie można otrzymać w formie dotacji lub niskooprocentowanej pożyczki. W zakresie sposobu składania wniosków o dofinansowanie, informacji udzielił przewodniczący Konwentu Prezesów Zarządów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Marek Ryszka.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia” będzie można składać do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej od 1 października 2021 r. Jesteśmy przygotowani do ich obsługi pod względem merytorycznym i technicznym. Nasi konsultanci i eksperci są najbliżej potencjalnych Beneficjentów, znają ich bieżące potrzeby i oczekiwania. Dlatego liczymy na duże zainteresowanie, które przełoży się na wartościowe pod względem środowiskowym i kosztowym inwestycje. Już dziś zapraszam do śledzenia informacji o naborach na stronach www poszczególnych Wojewódzkich Funduszy, a wszystkich przedstawicieli branży agro, spełniających warunki naboru do aplikowania o dofinansowanie – poinformował przewodniczący.

Poziom dofinansowania

W przypadku 1 części programu Agroenergia, wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych (w formie dotacji), a w drugiej części do 50% (w formie dotacji) bądź nawet do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pożyczki. Szczegółowe warunki dotyczące poziomów dofinansowania znajdują się na stronie projektu Agroenergia. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/agroenergia--nowy-nabor-wnioskow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.