Spółka Enea zapowiada budowę farm fotowoltaicznych o niemal 2 GW mocy

farma fotowoltaiczna

Państwowy dystrybutor, producent i sprzedawca energii elektrycznej planuje budowę elektrowni wykorzystujących promienie słoneczne, a ich łączna moc sięgać ma nawet 2 000 MW. Aktualnie spółka Enea nie jest w posiadaniu własnych farm fotowoltaicznych, ale plan mający to zmienić jest imponujący w swych założeniach.

O planach wspomnianych projektów fotowoltaicznych dowiadujemy się z raportu finansowego za pierwszy kwartał 2021 roku – konkretnie znajdujemy tam informację, iż łączna moc projektów PV ma wahać się w przedziale 1 500 MW – 2 000 MW. Enea zamierza kontynuować realizowanie projektu podanego do publicznej wiadomości już w 2019 roku, dotyczącego zagospodarowania gruntów kopalnianych należących do LW Bogdanka. Farmy mają powstać dokładnie w lubelskich gminach Cyców i Puchaczów (tereny o powierzchni około 55 ha), a ich łączna moc wyniesie 30 MW. Projekt ten ma być sposobem na redukcję kosztów energii elektrycznej, która potrzebna jest by zasilić infrastrukturę kopalni Bogdanka. Inwestycja ta ma produkować około 30 GWh energii elektrycznej w skali roku.


W planie koncernu energetycznego jest także budowa farm PV na terenach stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w celu czego obie instytucje podpisały w 2019 roku list intencyjny, który skutkował powołaniem spółki celowej. Zadaniem spółki celowej będzie aktywne działanie na rzecz rozwoju wszelkich przedsięwzięć z obszaru OZE, w tym zwłaszcza realizacja projektów dużych farm fotowoltaicznych lokalizowanych na rolnych nieruchomościach należących do agencji podlegającej resortowi rolnictwa.

Zamierzenia spółki Enea obejmują również zabezpieczenie innych obszarów terenowych, które będą przeznaczone pod elektrownie fotowoltaiczne, a to wszystko na zaskakująco długich okresach dzierżawy gruntów. Już w marcu br. Enea Nowa Energia zakomunikowała, iż zamierza oferować właścicielom gruntów mających być przeznaczonymi na fotowoltaikę, umowy na okres nawet 29 lat dzierżawy – pod warunkiem oczywiście, że tereny te spełnią konkretne wymogi. Grunty inwestycyjne powinny mieć od 2 do 100 ha powierzchni oraz posiadać klasę gruntową nie inną niż IV-VI.


Końcem 2019 roku koncern zatwierdził dokument pn. "Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku", który stanowi kompleksową strategię przemiany w stronę koncernu niskoemisyjnego. Docelowo do 2035 roku, Enea zamierza osiągnąć redukcję wartości wskaźnika emisji jednostkowej dwutlenku węgla (CO2) do poziomu 434 kg CO2/MWh, co ma zostać osiągnięte poprzez zwiększenie udziału OZE w produkcji energii do 33% w 2030 roku.

Źródło: https://ir.enea.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.