TAURON odnotował rekord przyłączeń mikroinstalacji

W dotychczasowych 3 kwartałach bieżącego roku, TAURON przyłączył do swojej sieci energetycznej niemal 62 tysiące mikroinstalacji, których łączna moc wyniosła jak dotąd 422 MW. Stanowi to ponad dwukrotność przyłączeń w całym 2019 roku i 8-krotność liczby z 2018 roku. 

Jak relacjonuje Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia, w samym trzecim kwartale 2020 roku odnotowali aż 27 300 nowych przyłączeń instalacji fotowoltaicznych. Ponadto, od stycznia do września br. przyłączono również 42 odnawialne źródła energii niekwalifikowane jako mikroinstalacje, w tym 4, które do produkcji prądu nie wykorzystują fotowoltaiki. Zatem całkowita moc OZE, przyłączona do sieci energetycznej TAURON w 3 kwartałach 2020 roku wyniosła w przybliżeniu 458 MW.

Wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia zwraca jednak uwagę, że choć ten rekord przyłączeń jest dobrą prognozą dla rozwoju rynku prosumenta i pożądanym rozszerzeniem skali korzystania z ekologicznej energii, to takie ilości energii wpływającej do sieci (czyli zwiększenie zjawiska dwukierunkowego przepływu energii elektrycznej), mogą spowodować destabilizację zarządzania i eksploatowania sieci energetycznej (przeciążenia i awarie jej elementów).

Jak stwierdza sam prezes zarządu TAURON Dystrybucja, z uwagi na rosnącą w czasie skalę przyłączeń instalacji OZE, spółka prowadzi wszelkie niezbędne działania w celu poprawy parametrów i funkcjonowania sieci. 

Z punktu widzenia działań podejmowanych przez nas, bardzo ważny jest dalszy rozwój i integracja systemów sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemów umożliwiających automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą. Wiąże się to z wdrożeniem systemów inteligentnego opomiarowania sieci elektroenergetycznej (liczniki, transmisja, system akwizycji i obróbki danych pomiarowych), a więc budową sieci w standardzie „smart grid”. Tylko taka sieć w perspektywie kolejnych lat będzie w stanie sprostać potrzebom przyłączonych odbiorców i wytwórców energii, w tym szczególnie wytwórców OZE – mówi Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja.

Ważne jest, by unikać przewymiarowania instalacji fotowoltaicznej względem bieżącego zapotrzebowania prosumentów. Różnica między nadmierną produkcją energii ze Słońca, a faktycznym zapotrzebowaniem gospodarstwa, powoduje znaczące skoki napięciowe w sieci energetycznej. Sieć pełni wówczas rolę swoistego magazynu energii, ponieważ właśnie tam wysyłane są nadwyżki, jeżeli instalacji nie wyposażono o akumulatory (off-grid lub PV hybrydowa). Duża skala nadmiaru wpływających do sieci nadwyżek determinuje konieczność rozwoju infrastruktury niskiego i średniego napięcia, do czego potrzebne są dodatkowe nakłady inwestycyjne.

Źródło: www.media.tauron.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.