Voltalia osiągnie cel 2,6 GW mocy rok wcześniej

fotowoltaika 1

Voltalia, francuska firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii, spodziewa się osiągnąć 2,6 GW energii odnawialnej w eksploatacji lub w budowie już w 2022 roku – to rok przed pierwotnie wskazanym terminem.

W pierwszej połowie 2022 r. francuska firma osiągnęła 1,4 GW działających odnawialnych źródeł energii, a kolejne 900 MW jest obecnie w budowie, co stanowi 57% wzrost rok do roku w porównaniu z pierwszą połową 2021 r., która miała łączny cel 1,5 GW mocy. Pozostałe 200 MW – aby osiągnąć cel 2,6 GW na 2023 r. przed terminem – zostanie uruchomione do końca roku 2022.

Przychody za I półrocze 2022 r. wzrosły o 42% rok do roku do 214,3 mln euro (204,75 mln USD), pomimo spadku produkcji energii z 1,6 TWh do 1,3 TWh. Zostało to zrekompensowane efektami elektrowni oddanych do użytku w I połowie 2022 r., głównie elektrowni słonecznych SSM1-2 w Brazylii, a także „silnego impetu” spółki zależnej od OZE - Helexii.

- Podczas gdy moc zainstalowanej energii słonecznej (400 MW) stanowi prawie połowę zainstalowanej energii wiatrowej (800 MW) na dzień 30 czerwca 2022 r., większość projektów w budowie to fotowoltaika - przedstawia Voltalia.

Bogaty portfel projektów PV w budowie

Firma ma projekty w budowie we Francji, w Albanii z 140 MW nagrodzonymi w przetargu, w Wielkiej Brytanii z 90 MW przyznanymi w ramach kontraktów różnicowych (CfD), w Portugalii 580 MW + projekty na skalę przemysłową w Brazylii, Włoszech i Hiszpanii. Ponad 800 MW projektów fotowoltaicznych jest obecnie w trakcie budowy we współpracy między Voltalią, a Helexią.

Ponadto firma podpisała niedawno umowę na zakup energii korporacyjnej z fotowoltaiki (CPPA) o mocy 30 MW ze spółką detaliczną Leroy Merlin, która ma zostać oddana do użytku w 2025 r.

Oczekuje się, że przyszły wzrost będzie napędzany dalszą ekspansją portfela PPA, który od stycznia wzrósł o 464 MW. Portfel projektów Voltalii w fazie rozwoju, które mają zostać utrzymane lub sprzedane wraz z usługami budowlanymi i konserwacyjnymi, wzrósł do 13,6 GW na dzień 30 czerwca 2022 r., co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z 30 czerwca 2021 r. - przy czym fotowoltaika przejęła 66% udziału.

Ameryka Łacińska z 42% udziałem jest największym rynkiem energii odnawialnej, tuż za nią plasuje się Europa z 39%, a pozostałe 19% znajduje się w Afryce. Voltalia powtórzyła swój znormalizowany cel EBITDA na poziomie 275-300 mln euro na 2023 r. i ogłosi swoje cele po 2023 r. po wynikach za trzeci kwartał 2022 r.Źródło: https://www.voltalia.com/news-releases/news-release-details/voltalia-sa-half-year-results-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.