Zaskakująca efektywność kampanii informacyjnej o pozyskiwaniu gruntów przez PGE

PGE

W listopadzie 2020 roku ruszyła kampania informacyjna PGE Energia Odnawialna, która miała na celu pozyskiwanie ofert od właścicieli gruntów, wyrażających chęć współpracy w zakresie realizacji programu PV, zainicjowanego przez Grupę PGE. Dotychczasowy rezultat tej kampanii przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów, przynosząc znacznie więcej niż tylko wymierne efekty.

W ramach rzeczonej kampanii uruchomiono specjalną zakładkę na stronie internetowej PGE (www.pgeeo.pl), zawierającą prosty formularz zgłoszeniowy, oraz infolinię, która jest dostępna w godzinach 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem 22 340 82 01. Za pośrednictwem utworzonych kanałów komunikacyjnych można otrzymać wszelkie niezbędne informacje dotyczące Programu PV Grupy PGE, dowiedzieć się jakie są warunki dzierżawy oraz przede wszystkim, zgłosić chęć wydzierżawienia swojego gruntu pod instalację fotowoltaiczną.

Dotychczas zgłosiło się aż 600 zainteresowanych współpracą właścicieli gruntów. W tak licznej grupie chętnych znaleźli się również posiadacze powierzchni gruntowych przekraczających 100 hektarów. Jako działki najbardziej korzystne pod względem opłacalności inwestycji, PGE wytycza grunty niezacienione, o płaskiej, dużej powierzchni, zlokalizowane na terenach o czwartej, piątej lub szóstej klasy gruntowej. Działki powinny mieć dostęp do drogi, być zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej.

- Dostajemy oferty z całej Polski. Na razie je weryfikujemy, ale już można powiedzieć, że wiele z nich ma szansę na realizację. Co ważne duża część zgłoszonych terenów to grunty o powierzchniach pozwalających na budowę instalacji słonecznych o mocach kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu megawatów, a na tych szczególnie nam zależy – relacjonuje prezes PGE Energia Odnawialna, Marcin Karlikowski.

PGE Energia Odnawialna należy do Grupy Kapitałowej PGE i jest odpowiedzialna za realizację Programu PV Grupy PGE oraz zapracowała na miano największego producenta zielonej energii w Polsce, posiadając 4 elektrownie szczytowo-pompowe, 5 farm fotowoltaicznych, 17 farm wiatrowych i 29 elektrowni wodnych o łącznej mocy wszystkich inwestycji równej 2 326,25 megawatów (MW).

Plan Grupy PGE zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku za pomocą inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii elektrycznej oraz w infrastrukturę sieciową. W ciągu najbliższych 10 lat PGE planuje budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 gigawatów (GW) – w tym też celu zabezpiecza odpowiednie grunty. Dotychczas zabezpieczono 2 000 hektarów, które umożliwią budowę farm fotowoltaicznych o mocy ponad 1 250 megawatów (MW).

Źródło: https://pgeeo.pl/aktualnosci/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.