Energa OZE podejmuje inwestycję w kolejną farmę fotowoltaiczną

Energa OZE S.A., spółka należąca do Grupy Energa, zamierza po raz kolejny zainwestować w budowę wytwórni energii z odnawialnych źródeł. Planowana jest realizacja dużego fotowoltaicznego projektu, który zlokalizowany będzie w województwie wielkopolskim na terenie gminy Przykona.

Spółka Energa OZE, o ile prace związane z inwestycją nadal będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, odda farmę fotowoltaiczną do użytku końcem 2021 roku. Nowy projekt z dziedziny OZE nazwany został „Gryf” i będzie złożony z około 70 tysięcy polikrystalicznych modułów, składających się na moc 19,83 MW. Spółka końcem lipca bieżącego roku rozpoczęła proces wyboru wykonawcy generalnego planowanej inwestycji i wedle planu, po wygraniu tegorocznej aukcji OZE oraz oddaniu farmy PV „Gryf” do użytku na przełomie 2021/2022 roku, eksploatowana będzie ona przez co najmniej 25 lat. Dzięki posiadanemu know-how oraz wiedzy i doświadczeniu, Energa jest w stanie niezwykle sprawnie wykonać tę farmę.

Jak podaje biuro prasowe Grupy Energa, farma ma być zlokalizowana tam, gdzie wybudowano nowoczesną farmę wiatrową – w województwie wielkopolskim, w gminie Przykona. Inwestycja powstanie na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów, co jest dla gminy szansą na zagospodarowanie terenu i gospodarczy rozwój.Grupa Energa należy do czterech największych grup energetycznych w Polsce, a dystrybucja i wytwórstwo energii elektrycznej jest podstawowym zakresem jej działalności. Energa korzysta z prawdziwego miksu odnawialnych źródeł energii, ponieważ wykorzystuje energię z promieniowania słonecznego, wiatru i wody. Aktualnie eksploatowane są dwie farmy fotowoltaiczne, z czego jedna należy do największych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce – Czernikowo obok Torunia. Wytwórstwo energii z OZE stanowi aż 39% całkowitej floty wytwórczej Energi, co plasuje ją na pierwszym miejscu pod względem procentowego udziału wytwórstwa energii z OZE w stosunku do pozostałych źródeł, pośród wszystkich polskich grup energetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.