Ulga podatkowa na fotowoltaikę. Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Od niespełna dwóch lat w polskim prawie podatkowym istnieje kolejne udogodnienie, które skutecznie zachęca do podjęcia inwestycji we własną elektrownię słoneczną, a jest nim podatkowa ulga termomodernizacyjna, dzięki której właściciele domów z zamontowaną instalacją fotowoltaiczną mogą odliczyć wydatki na nią poniesione od swojego podatku dochodowego – nawet jeśli skorzystali z dotacji z rządowego Programu “Mój Prąd”. Na jakiej podstawie i kto może skorzystać z tej ulgi? Jakie występują w związku z tym zasady? Ten artykuł wszystko wyjaśni.

leasing na fotowoltaike
Ulga podatkowa na fotowoltaikę. Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku? 1

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – kto, jakie wydatki i na jakiej podstawie może dokonać odliczenia?

Odliczenie od podatku fotowoltaiki przysługuje wybranym podatnikom na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, i z której wynika, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej 18 i 32%, opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a także stosujący stawkę podatku liniowego 19%. Osoba ta musi być właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (już wybudowanego, nie pozostającego w budowie), na którym wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej – warunkiem jest jednak powiązanie funkcjonalności instalacji fotowoltaicznej z domem jednorodzinnym, więc może być ona zamontowana również na garażu lub innym budynku gospodarczym. Dopuszczona jest również opcja wydzielenia w budynku do dwóch lokali mieszkalnych lub jednego mieszkalnego i jednego użytkowego o powierzchni mniejszej lub równej 30% powierzchni całego budynku.Wyszczególnienie wydatków, jakie obejmuje ulga podatkowa na fotowoltaikę, znajduje się w specjalnym rozporządzeniu ministra, które stanowi załącznik do wyżej wymienionej Ustawy. Zgodnie z tym dokumentem, odliczyć możemy wszelkie materiały budowlane, sprzęty i usługi, które są związane z inwestycją w termomodernizację. Od podatku odliczymy więc między innymi moduły fotowoltaiczne wraz z osprzętem czy też montaż instalacji (usługę). Kwota odliczenia ustalana jest na podstawie wydatków, które widnieją na fakturach w wartości brutto. Kluczowa jest tutaj data faktury, ponieważ dokument powinien być wystawiony po dacie wejścia w życie wyżej wymienionej Ustawy, tj. po 1 stycznia 2019 roku, a sama inwestycja musi zostać zakończona w przeciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Co z instalacjami PV z 2018 roku - można je odliczyć?

Tak naprawdę fakt, czy ulga podatkowa na fotowoltaikę nam przysługuje, zależy od daty poniesienia ostatniego wydatku, czyli zakończenia prac i daty wystawienia faktury, co potwierdza nam ten fragment Ustawy: "Art.3.1. Odliczenie (...) stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (...) rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018r.". Oznacza to, że montaż instalacji fotowoltaicznej mógł rozpocząć się w 2018 roku, ale aby móc dokonać odliczenia, powinien się skończyć dopiero w 2019 roku - uznając, że wtedy poniesiono ostatni wydatek.

Jaką kwotę można odliczyć od podatku?

Panele fotowoltaiczne wraz z osprzętem, związane z tym usługi oraz materiały budowlane mogą zostać odliczone, o ile całkowita kwota odliczenia nie przekracza 53 tys złotych - co dotyczy sumy wszystkich inwestycji termomodernizacyjnych w obrębie budynków, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli rzeczona kwota przekracza roczny dochód podatnika, może on dokonywać stopniowych odliczeń w ciągu 6 najbliższych lat, wpisując je w formularzu PIT-0. Małżonkom ulga 53 tys złotych przysługuje oddzielnie - mogą oni zatem odliczyć wspólnie ponad 100 tys złotych ulgi.

Nie wszystko będzie "wydatkiem" - co nie podlega możliwości zastosowania ulgi?

Instalacje fotowoltaiczne finansowane są przez inwestorów na różne sposoby, a możliwość skorzystania z ulgi nie przysługuje w ramach wydatków, których podatnik rzeczywiście nie poniósł. Będzie mógł zatem skorzystać z ulgi, jeżeli zapłacił za instalację z własnej kieszeni lub sfinansował ją kredytem bądź pożyczką. Nie będzie mógł zastosować ulgi w pełnym wymiarze wydatków na PV, jeżeli część z nich sfinansowana została w formie dotacji np. z rządowego programu "Mój Prąd" - kwotę do odliczenia pomniejsza się wówczas o kwotę przyznanej dotacji. Ponadto odliczeniu nie będą podlegały również te wydatki, które były:

  • zaliczone jako koszty uzyskania przychodu,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • uwzględnione w wykazie ulg podatkowych Ordynacji Podatkowej,
  • dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • zwrócone podatnikowi w jakikolwiek sposób.

Przykład odliczenia ulgi podatkowej z uwzględnieniem dotacji z Programu Mój Prąd

Współwłaściciel budynku jednorodzinnego w 2019 roku zainwestował w zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 27 tys złotych. Po zakończeniu realizacji w sierpniu 2019 roku zdecydował się na złożenie wniosku o dotację 5 tys złotych z programu "Mój Prąd", którą otrzymał. Rzeczywisty wydatek, jaki poniósł współwłaściciel nieruchomości wynosi zatem 22 tys złotych (po odliczeniu dotacji) i dzięki temu, że kwota nie przekracza limitu 53 tys złotych, może ją odliczyć od podstawy opodatkowania w całości (o ile nie przekroczy rocznego dochodu - wówczas może to robić rokrocznie, stopniowo). Zakładając, że płaci podatek 17%, który do 1 października 2019 roku wynosił 18%, zaoszczędzi blisko 4 tysiące złotych.

Jeżeli istniałyby jeszcze jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania ulgi termomodernizacyjnej, można posłużyć się podatkowym objaśnieniem Ministerstwa Finansów w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.