Farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW powstanie w Elblągu

Fotowoltaika na gruncie

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) podpisało umowę na opracowanie i realizację projektu farmy fotowoltaicznej z przedsiębiorstwem SPIE Elbud Gdańsk S.A, które zostało wyłonione w przetargu – farma o mocy 2MW ma zostać sfinalizowana do końca maja 2023 roku na Terkawce (teren inwestycyjny w Elblągu). Koszt projektu to niebagatelne 6,5 miliona złotych.

Rzeczony projekt fotowoltaiczny jest inwestycją wynikającą ze Strategii Rozwoju Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do 2025 roku, mającej na celu poprawę ekologicznej, ekonomicznej oraz energetycznej efektywności EPEC.

- Farma fotowoltaiczna to jedna z kluczowych inicjatyw strategicznych naszej spółki. Budowa farmy pozwoli ograniczyć koszty, które ponosimy na energię elektryczną. Dla nas to nie tylko aspekt ekonomiczny, ale też ochrona środowiska. Farma fotowoltaiczna to jedno z wielu ekologicznych działań, jakie podejmujemy - mówi prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Andrzej Kuliński.

Podpisana pod koniec kwietnia 2022 roku umowa charakteryzuje się formułą „zaprojektuj i wybuduj”, co zakłada oczywiście 2 etapy realizacji – pierwszy to opracowanie projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW i uzyskanie niezbędnego pozwolenia na budowę, a drugi etap to kompleksowe wybudowanie farmy PV. Na liście niezbędnych do wykonania prac znajdują się również przygotowanie terenu pod budowę, zakup i instalacja niezbędnych elementów projektu oraz uruchomienie instalacji.

Kryteriami wyboru oferty na opracowanie i realizację projektu farmy PV były 3 następujące kategorie: cena, okres rękojmi oraz reakcja na usunięcie ewentualnych awarii, z czego największe znaczenie miała oczywiście cena (w 90%), a następnie okres rękojmi i reakcja na usunięcie ewentualnych awarii (po 5 %). Z uzyskanych informacji wynika, iż w przetargu wzięło udział 6 firm ze swoimi ofertami, z których właśnie SPIE Elbud Gdańsk S.A wystąpiła z najkorzystniejszą ofertą – w wysokości 6,588 miliona złotych (netto).

Wspomniana farma PV, która ma powstać na Terkawce, nie jest pierwszą farmą fotowoltaiczną powstającą z inicjatywy EPEC, ponieważ już w kwietniu bieżącego roku przedsiębiorstwo uruchomiło mini elektrownię PV o mocy 49,95 kW na dachu swojego biurowca. Mini elektrownia na dachu pozwoli pokryć 1/3 energetycznego zapotrzebowania budynku.

Przedsiębiorstwo podjęło również inne kroki w kierunku minimalizacji spalania węgla. Kluczowym przedsięwzięciem jest budowa wysokosprawnej kogeneracji i modernizacja węglowej Ciepłowni „Dojazdowa” (której EPEC jest właścicielem, a ciepłownia posiada moc 40 MW, co umożliwia pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną) wraz z budową magazynu ciepła, co ma zostać zakończone do 2025 roku.

Krótko o Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (EPEC)

EPEC jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za dystrybucję ciepła oraz ciepłej wody do niemal 2 tysięcy odbiorców w Elblągu. Ma do dyspozycji sieć o długości blisko 200 kilometrów, z czego ponad połowa jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze wyposażono w układy automatycznej regulacji, a dodatkowo wdrożono również system odczytu liczników ciepła w formie zdalnej. Na przestrzeni 8 lat EPEC wydało ponad 109 milionów złotych na inwestycje w rozwój i modernizację sieci, pozyskując przy tym 20,5 miliona złotych z UE.Źródło: https://www.portel.pl/gospodarka/epec-rozpocznie-budowe-farmy/128614

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.