Fotowoltaika dla rolników. Co rolnik zyskuje dzięki instalacji fotowoltaicznej?

Rolnictwo jest branżą, której istotę sprawnego funkcjonowania i ogromu znaczenia dla gospodarki, nie sposób wycenić. Jest to jedyna branża, której sukcesy są tak mocno zależne od kaprysów natury i która bezwzględnie pochłania niebagatelnie wysokie koszty utrzymania i eksploatacji. Dlatego też sukcesywnie wprowadza się coraz to nowsze technologie, mające za zadanie usprawnić pracę rolników i redukować wysokie koszty. Jedną z takich zbawiennych technologii dla gospodarstwa rolnego okazuje się być inwestycja w panele fotowoltaiczne, pozwalająca na pozyskiwanie energii elektrycznej ze Słońca. Jakie korzyści z fotowoltaiki może czerpać gospodarstwo rolne? Jakie udogodnienia ekonomiczne przewidziało dla nich państwo z tego tytułu? Jedno jest pewne – rolnicy mają w czym wybierać.

Panele fotowoltaiczne na dachu

Dlaczego fotowoltaika tak bardzo opłaca się rolnikom?

Jak już zostało wyżej wspomniane, utrzymanie gospodarstwa rolnego jest bardzo kosztowne. Pochłania ono nie tylko mnóstwo pracy, ale również surowców takich jak woda czy też ogromne ilości prądu – szacuje się bowiem, że wydatki na prąd niejednokrotnie stanowią nawet ponad 20% wszystkich kosztów działalności rolniczej, zwłaszcza tej technologicznie zaawansowanej. Z racji ciągle rosnących cen za energię elektryczną rachunki za prąd również będą rosnąć i niektóre gospodarstwa mogą nie poradzić sobie z tym finansowym ciężarem. Montaż paneli fotowoltaicznych w takim przypadku będzie doskonałą opcją zyskania niezależności od sieci dystrybucyjnej i produkcji własnego prądu prosto ze Słońca. Ponadto, wszelkie wyprodukowane za ich pomocą nadwyżki, które nie zostaną wykorzystane odrazu, trafią do sieci energetycznej, z której będzie je można później odebrać w 80%.Dodatkową korzyścią dla gospodarstw rolnych dzięki inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, jest możliwość opłacalnego wykorzystania wszelkich posiadanych przez siebie nieużytków rolnych. Zainstalowane tam panele fotowoltaiczne zapewnią zysk z posiadanych terenów - w końcu fundamentem rentownego rolnictwa jest odpowiednie wykorzystanie każdego skrawka ziemi. Rolnicy jednak muszą mieć na uwadze, że budowane przez nich duże instalacje fotowoltaiczne nie mogą powstać na gruncie o klasie lepszej niż IV.

Oprócz sporych oszczędności na rachunkach za prąd, rolnicy mogą również liczyć na oszczędności w przypadku podatku rolnego dzięki przewidzianej dla nich uldze inwestycyjnej. Dla tych, których nie stać na całościowe pokrycie kosztów montażu paneli fotowoltaicznych, utworzono specjalne programy oferujące dofinansowanie z zastosowaniem kosztów kwalifikowanych. Do dyspozycji rolników są również specjalne oferty leasingów - leasingi są często wybieraną opcją finansowania ze względu na proste procedury formalne, natychmiastowo odczuwalne zyski oraz możliwość ujęcia rat leasingowych w kosztach działalności.

Rolnik prosumentem?

To pytanie pojawia się bardzo często i ku uciesze wielu zainteresowanych, rolnik może być prosumentem, o ile spełni następujące warunki:

  • umowę na przesył oraz dostarczanie energii elektrycznej podpisał z tym samym operatorem sieci energetycznej,
  • może wykazać, że produkcja energii z instalacji przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby własne,
  • moc instalacji nie przekracza 50 kWp.

Trzeba nadmienić, że rolnik nie może być prosumentem, jeżeli zamierza sprzedawać wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej.

Ulga inwestycyjna dla gospodarstw rolnych

Możliwość obniżenia płaconych podatków dla każdego stanowi korzyść samą w sobie. Grono rolników inwestujących w fotowoltaikę, może liczyć na sporą obniżkę podatku rolnego, ponieważ aż 25% nakładów finansowych poniesionych z tytułu budowy instalacji można odpisać od podatku w ramach ulgi inwestycyjnej. Przykładowo, gdy gospodarstwo rolne zainwestuje w fotowoltaikę 200 tys złotych, będzie mogło sobie odpisać od podatku rolnego 25% z tej wartości, czyli aż 50 tys złotych. Warunkiem jest, by nakłady te były udokumentowane rachunkami. Ponadto inwestycja w fotowoltaikę musi być zrealizowana z własnych środków lub kredytu bankowego oraz być zlokalizowana na terenie gminy, w której konkretne grunty są opodatkowane. Taką inwestycję w panele fotowoltaiczne z zachowaniem powyższych warunków, można odliczać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat.

Dotacje na instalację fotowoltaiczną dla rolników

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników to najpopularniejsza forma pozyskania środków na realizację instalacji fotowoltaicznej do wykorzystania na rzecz gospodarstwa rolnego. Dofinansowania na panele fotowoltaiczne w tej formie udzielają głównie:

  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dysponujące środkami programu Czyste Powietrze oraz programu AgroEnergia,
  • Regionalne programy samorządowe,
  • Wojewódzkie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program AgroEnergia - istotne założenia

Programem, który adresowany jest stricte do rolników jest właśnie AgroEnergia. Za jego pośrednictwem rolnicy mogą starać się o wsparcie finansowe w formie dotacji lub pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach pierwszej edycji programu AgroEnergia przeznaczono budżet w wysokości aż 200 milionów złotych. Celem tego programu dofinansowującego jest finansowe wsparcie inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, co ma pośredniczyć w zminimalizowaniu szkodliwego wpływu rolniczej działalności na środowisko naturalne. Pomoc ta ma wpłynąć na polepszenie jakości powietrza oraz na poprawę efektywności i samodzielności energetycznej gospodarstw rolnych.

Kto może skorzystać z programu AgroEnergia?

Program adresowany jest do rolników indywidualnych, których uważa się za osoby fizyczne, będące właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi, posiadaczami lub dzierżawcami rolnych nieruchomości, których łączna powierzchnia mieści się w limicie 300 ha. Rolnik ten musi prowadzić gospodarstwo osobiście i co najmniej 5 lat mieszkać w gminie, na obszarze której zlokalizowana jest jedna z nieruchomości wliczająca się w całościową powierzchnię gospodarstwa. Dofinansowanie z programu dotyczy szerokiego spektrum możliwości pozyskiwania energii dzięki Odnawialnym Źródłom Energii, natomiast konkretnie w interesującym nas przypadku instalacji fotowoltaicznych, ich moc musi wynieść od 50 kWp do 1MWp, aby móc zakwalifikować się do programu.

Budżet programu, forma finansowania oraz składanie wniosków

Całkowity budżet w pierwszej edycji nowego programu dofinansowań dla rolników ma oscylować w granicach 200 milionów złotych, z czego 120 milionów złotych zostanie przeznaczone na zwrotną formę dofinansowania czyli niskooprocentowane pożyczki, a pozostałe 80 milionów złotych zostanie rozdysponowane w formie dotacji. Maksymalna wartość dofinansowania w przypadku dotacji może sfinansować do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 800 tys. złotych. Natomiast dzięki pożyczce pokryjemy nawet 100% kosztów kwalifikowanych instalacji PV, a jej limit wynosi od 100 tys. złotych do 2 milionów.

Pożyczka zostanie oprocentowana na poziomie WIBOR 3M z dodatkowymi 50 punktami bazowymi (jednak nie może to być mniej niż 2% w skali roku). Okres finansowania nie przekroczy 15 lat, a pożyczka nie będzie podlegała opcji umorzenia. Przy podpisaniu umów o wsparcie finansowe najpóźniej do roku 2023, w 2025 roku wnioskodawcy otrzymają przyznane środki.

Wnioski będzie można składać od drugiej połowy III kwartału 2020 roku w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie na stronie NFOŚiGW, a także za pośrednictwem poczty na adres do doręczeń:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

+ dopisek „Agroenergia”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *