Odnotowano rekordowe wydatki na transformację energetyczną

ogromne wydatki na transformację energetyczną

Przy analizie wydatków za 2021 rok, związanych z energetyczną transformacją na całym świecie, zaobserwowano rekordową wartość inwestycji w tym zakresie. W porównaniu do roku 2020, wzrosła o 27 procent. Transformacja energetyczna ewidentnie przyspiesza, co pokazał nam 2021 rok, jednakże patrząc na cele Porozumienia klimatycznego, to pomimo odnotowania rekordu, wciąż jest do nich daleko.

Bazując na danych z raportu “Energy Transition Investment Trends 2022”, opublikowanego przez Bloomberg New Energy Finance, wartość inwestycji w transformację energetyczną w 2021 roku wyniosła aż 755 milionów dolarów. Niemal każdy sektor uwzględniony w powyższym raporcie, tj. magazynowanie energii, energetyka jądrowa, odnawialna i elektryfikacja transportu i ogrzewania, odnotował pewien wzrost. Jedynym sektorem ze spadkiem wartości inwestycji, okazał się sektor wychwytywania i przechowywania dwutlenku węgla (CCS).

Na miano największego sektora pod kątem wartości inwestycji w transformację energetyczną, zapracowała energetyka odnawialna, gdzie zainwestowano około 366 miliardów dolarów w 2021 roku, co stanowi wartość o 6 procent większą, niż w 2020. Drugim co do wielkości w tym kryterium, był sektor elektryfikacji transportu. Osiągnięto tam inwestycje rzędu 273 miliardów dolarów w 2021 i obserwuje się aż 77 procent rokrocznego wzrostu. Zgodnie z prognozami Bloomberg New Energy Finance (twórcy raportu), w roku 2022 pod względem wartości inwestycji, sektor ten usytuuje się wyżej niż energetyka odnawialna.

– Sytuacja na globalnym rynku stworzyła nowe wyzwania dla sektora czystej energii, powodując wzrost kosztów kluczowych technologii takich jak fotowoltaika czy elektrownie wiatrowe i baterie. W tej sytuacji aż 27-procentowy wzrost wartości inwestycji związanych z transformacją energetyczną to zachęcający znak, że inwestorzy, rządy i biznes są coraz bardziej zaangażowane w transformację i postrzegają ją jako rozwiązanie dla obecnej sytuacji na rynkach energii – komentuje Albert Cheung, analityk BNEF. 

Wartość inwestycji w transformację energetyczną na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu (EMEA), zwiększyła się aż o 16 procent, generując pułap 236 miliardów dolarów. W Ameryce natomiast osiągnięto poziom o 21 procent wyższy niż w 2020 roku, sięgając poziomu 150 miliardów dolarów. Jednak najważniejszym regionem w zakresie tych inwestycji okazał się region Azji i Pacyfiku (APAC), gdzie wzrost w stosunku do 2020 roku wyniósł 38 procent, osiągając 368 miliardów dolarów.

Chiny są krajem, który w badanym okresie osiągnął największe inwestycje w zakresie transformacji energetycznej – ich wartość wyniosła wówczas 266 miliardów dolarów. Drugie miejsce zajęły Stany Zjednoczone, generując inwestycje rzędu 114 miliardów dolarów.

W komentarzu do stworzonego raportu, analitycy z Bloomberg New Energy Finance zaznaczają, iż transformacja energetyczna przyspiesza, co wyraźnie pokazują liczby, jednak wartość ta wciąż jest zbyt niska, by w ogóle pomyśleć o osiągnięciu założeń scenariusza net-zero polityki klimatycznej, zakładającego neutralność klimatyczną do 2050 roku. Bloomberg New Energy Finance szacuje, że urzeczywistnienie tego scenariusza wymagałoby potrojenia aktualnie osiągniętego poziomu inwestycji w transformację energetyczną.

– Transformacja energetyczna już się rozpoczęła i rozwija się szybciej niż kiedykolwiek, jednak w najbliższych latach rządy muszą zmobilizować znacznie więcej finansowania, jeśli mamy utrzymać się na ścieżce do celu net-zero do roku 2050 – komentuje Matthias Kimmel z BNEF (Bloomberg New Energy Finance).  

Żródło: https://about.bnef.com/energy-transition-investment/ 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.